העסקת עובדים

חלק ניכר מהעובדים במוסדות החינוך השונים, החל מהגנים ועד בתי הספר, מועסקים על ידי הרשות המקומית. כך, לדוגמא, על הרשות המקומית להעסיק סייעים, מזכירים, עובדי מנהל ושירותים בבתי הספר הפועלים בתחומה. 

עורכות הדין במשרד מייעצות במקצועיות רבה בתחום דיני העבודה של עובדי הרשויות המקומיות במכרזים לקראת קליטת עובדים, תהליכי סיום העסקה, הסכמים קיבוציים, זכויות נשים, שילוב אנשים עם מוגבלויות, וכן ייצוג בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה.