דיני עבודה

חוקי העבודה, ובייחוד הכללים העוסקים בעובדי הוראה, הם רבים ומורכבים. משרדנו מתמחה בדיני עבודה של עובדי הוראה ומייעץ למוסדות חינוך החל משלב המשא ומתן לקראת ההתקשרות ועריכת הסכם העסקה ועד להליכי פיטורים או פרישה.

אנו מייצגים בעלויות ועובדות בבקשות אל הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה (במצבים של פיטורי נשים בהריון או לאחר הלידה), הסכמים קיבוציים, ומעניקים ייעוץ שוטף למוסדות ביישום רפורמות 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה'