זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים

הרשות המקומית אחראית להקמת מסגרות חינוך מיוחד ולמתן מענה בהן ובמערכת החינוך הרגילה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. על הרשות המקומית חלה חובת ארגון הסעות לתלמידי החינוך המיוחד, מימון והעסקת סייעות, שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד והנגשת מבנים.

לעורכות הדין במשרד היכרות מעמיקה בייצוג כל צידי המתרס –הורים, מוסדות ורשויות מקומיות והן מתמחות במתן יעוץ מקצועי ויעיל בשאיפה (המשותפת לכולם) להעניק את השירות הטוב ביותר לתלמידים, תוך התאמה ליכולותיה ומגבלותיה של המערכת.