רישוי ותקצוב

בשנים האחרונות שיפר משרד החינוך את הממשק הממוחשב להגשת בקשות רישוי למוסדות חינוך, אך במקביל הוחמרו הדרישות ממבקשי רישיון. לאור זאת נדחות מאות בקשות רישוי מידי שנה בשל אי- עמידה בהוראות הרבות הקבועות בנהלים.
עורכות הדין במשרדנו בעלות ניסיון של כ- 15 שנה בליווי מוסדות חינוך בתהליכי רישוי והכרה, וייצגו מאות מוסדות מול משרד החינוך וועדות הערר. אנו מלוות את המוסד משלב איסוף מסמכי היסוד, דרך מענה לחוות הדעת המקצועיות, קבלת הכרה, אישור האיתנות הפיננסית, ובמידת הצורך פניה לוועדת הערר הפועלת לפי חוק פיקוח על בתי ספר ולבית משפט לעניינים מנהליים.

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

איתנות פיננסית

בהחלטות וועדות ערר שניתנו בשנה האחרונה עמדה הוועדה על חשיבות מבחן האיתנות הפיננסית כחלק מהליך הרישוי. במאמר זה נסקור את הליך הבחינה של בדיקת האיתנות

להמשך קריאה »