ילדים עם צרכים מיוחדים

מוסדות חינוך רגילים ומיוחדים מחויבים לפעול לשילובם המיטבי של ילדים עם צרכים מיוחדים ולספק לילדים במידת הצורך הכוונה לוועדות אפיון, הסעות, הנגשה, סייעים וטיפולים.

לאורך השנים ייעצו למוסדות חינוך, לרשויות מקומיות וכן למאות הורים אשר ביקשו לממש את זכויותיהם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ולסייע בשילובם במערכת החינוך הרגילה והמיוחדת. הידע המשפטי הנרחב שצברנו, והיכולת לשלב רגישות אנושית עם הבנת צרכי המערכת, מאפשרים לנו להעניק יעוץ מקצועי, ענייני ואיכותי.