ניהול השגרה

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי למוסדות החינוך ביישומם של נהלי משרד החינוך במגוון נושאים: הסעות, בטיחות, אירועי אלימות, שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, שביתות, אישור טיולים, תשלומי הורים (לרבות פניה לועדות חריגים) ועוד.

עורכות הדין במשרד בקיאות ומעודכנות באופן שוטף בכל ההנחיות המפורסמות על ידי משרד החינוך. היעוץ ניתן תוך הבנת המורכבויות האנושיות והארגוניות בניהול מוסד חינוכי, ועל פי מסד משפטי מדויק ומקצועי.

אבטחת גני ילדים

המצב הביטחוני בישראל מצריך היערכות מיוחדת בכל הקשור לאבטחת מוסדות חינוך. ככלל, האחריות הכוללת לאבטחת מוסדות החינוך מוטלת על המשטרה מתוקף אחריותה לביטחון הפנים במדינה.

להמשך קריאה »