מיון, קבלה והרחקת תלמידים

משרד החינוך מאפשר לערוך מיונים לבתי ספר תיכוניים לקראת רישום תלמידים ותלמידות. משרדנו מעניק יעוץ למוסדות החינוך בהתאמת תהליכי המיון (מבחני מיון, ראיונות קבלה) לדרישות משרד החינוך והוראות הדין, ובבניית מתווה לקבלת תלמידים. כמו כן אנו מייעצים למוסדות חינוך במצבים של אירועים המצריכים תגובה בעלת אופי משפטי, כהשעיית תלמידים והרחקה, לרבות בעתירות מנהליות המוגשות בעניינים אלה.