מיון תלמידים למוסדות חינוך – האם ומתי זה אפשרי?

חודשים ינואר- פברואר מבשרים על פתיחת עונת הרישום למוסדות החינוך השונים, ומעוררים עימם שאלות בדבר האסור והמותר בכל הקשור למיון תלמידים. בחינוך החרדי מפרסם משרד החינוך מידי שנה נוהל קבלה ומיון לתלמידים בחינוך העל יסודי, וכן נוהל קבלה בחינוך היסודי והקדם יסודי. בחינוך המוכר שאינו רשמי הכללי וכן בחינוך הממלכתי הייחודי מפורסמות הנחיות שונות מעת לעת, ואולם מרבית ההוראות הקיימות נובעות מפסיקת בתי המשפט לאורך השנים.

ככלל, אין לקיים הליכי מיון במוסדות חינוך יסודיים וקדם יסודיים. בשנים האחרונות ביקשו מספר מוסדות ייחודיים לערוך מיונים לתלמידים המבקשים להתחנך במסגרתם, בתחום הייחודיות הבית ספרית (למשל באומנות). משרד החינוך אסר על קיום מבחני הקבלה, ובתי המשפט שדנו בסוגיה אימצו את עמדתו, וקבעו כי תלמיד המועמד לבית ספר יסודי מצוי בשלב התפתחותי מוקדם מידי בכדי לערוך בו מיונים. עוד נקבע, כי נזקיו של תהליך המיון עבור התלמידים עלולים לעלות על התועלות שמפיק ממנו המוסד החינוכי.

כך בין היתר נקבע בעת"מ (מינהליים ת"א) 43253-01-16 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מועצת ההורים של בית-הספר לטבע, סביבה וחברה בתל- אביב-יפו ואח' כי:

"לתלמידים שלא יתקבלו לבית הספר בשל עריכת מיון בלתי חוקי, ייגרם נזק בלתי הפיך, הגבוה לאין שיעור מאותו נזק ערטילאי שמתארים העותרים."

האיסור לקיים מיונים אינו מונע מן הרשות המקומית או הבעלות (במוסדות מוכרים שאינם רשמיים) לקבוע קריטריונים שונים לקבלת תלמידים למוסדות חינוך. על הקריטריונים להיות ענייניים שקופים ורלוונטיים, כגון אזור מגורים, איחוד אחים, שיקולי אינטגרציה וכיו"ב. במצב של עודף ביקוש בין כל הנרשמים הרלוונטיים, נדרשת הבעלות לערוך הגרלה. ניתן לבצע הגרלה לפי קבוצות שונות (למשל הגרלה בין בנים ובנות בנפרד, בשאיפה ליצור איזון מגדרי בכיתת הלימוד). על מנת למנוע העדפה אסורה, נקבע כי אין לבצע רישום למידים לפני המועדים הקבועים בפרסומי משרד החינוך והרשות המקומית לאותה שנה. כמו כן, יש ליידע את מי שלא התקבל על זכותו לערור על ההחלטה בפני הרשות / הבעלות ולאחר מכן בפני הנהלת המחוז במשרד החינוך.

מוסדות על יסודיים רשאים לערוך מיונים, ובכך לבחור את תלמידיהם, וזאת החל מכיתה ט' במוסדות ארבע שנתיים וכיתה י' במוסדות שש שנתיים. על המוסד החינוכי לקבוע מראש מהם הקריטריונים לביצוע המיונים, ועליהם להיות רלוונטיים ולא מפלים מחמת מוצא עדתי, רמה סוציו-אקונומית וכדומה. כמו כן חלה חובה לפרסם מראש מהו התהליך אותו נדרשים לעבור המועמדים (למשל מבחן עיוני או מעשי, ראיון קבלה וכו'). המיונים צריכים להתקיים בתנאים הוגנים, ולכלול בחינה של כישורים רלוונטיים למוסד החינוכי (לימודיים, חברתיים, אומנותיים, מנהיגותיים וכיו"ב). למען הסר ספק, עריכת מיונים בשלב חטיבת הביניים אינה מותרת, גם כאשר מדובר במוסד שש שנתי.

כמו בחינוך היסודי, גם ביחס למוסדות תיכוניים נקבע כי אין לבצע רישום לפני המועדים שנקבעים על ידי משרד החינוך. כמו כן, יש ליידע את מי שלא התקבל על זכותו לערור על ההחלטה בפני המוסד החינוכי ולאחר מכן בפני הנהלת המחוז במשרד החינוך. על המוסד החינוכי לשמור את ערכת הקבלה של כל תלמיד, לרבות מבחנים, סיכום ראיון וכן ההחלטות שהתקבלו בעניינו, ולהציגם במסגרת ערר על ההחלטה בפני הנהלת המחוז, ככל שיוגש.

משרדנו מעניק יעוץ משפטי למוסדות חינוך בהליכי רישום וקבלת תלמידים, וכן מייצג בעתירות מנהליות ובוועדות ערר בעניינים אלו. לתיאום פגישת יעוץ צרו קשר עוד היום בטלפון 08-8539020 או במייל  office@kraz.co.il.

*המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.

 

 

 

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר