מבני חינוך – הקצאה, בינוי ושכירות

מדינת ישראל אינה משופעת במבנים המתאימים להפעלת מוסדות חינוך ובקרקעות המיועדות למטרה זו. ההיצע הנמוך מציב בפני בעלויות על מוסדות חינוך אתגרים שונים, ביניהם אתגרים משפטיים לא פשוטים. משרדנו בעל ניסיון עשיר בתחום המקרקעין למטרות חינוך לרבות בהליכים לקראת הקצאת מבני חינוך על ידי רשויות מקומיות, קבלת תקצוב לבינוי ממשרד החינוך, עריכת הסכמי שכירות, ייצוג בתביעות פינוי וסכסוכים כספיים, ליווי הליכים מול רשויות תכנון ובניה, קבלת תקציבים לצורך שיפוצים וסיוע בהשגת פטור מארנונה למוסדות מוכרים שאינם רשמיים.