למידה משולבת – פרונטלית ומצולמת

משרד החינוך אישר לראשונה הפעלת מצלמות בתוך כיתות הלימוד, לצורך למידה משולבת שתאפשר את שידור השיעורים לתלמידים השוהים בביתם עקב בידוד או מחלה. ערב ההנחיה החדשה חל איסור על הצבת מצלמות בכיתות הלימוד. ההנחיה החדשה מבקשת לתת מענה לסיטואציה בה תלמיד שוהה בבידוד או נעדר מבית הספר בשל מחלת הקורונה. ההנחיה מפרטת מספר כללים לפיהם יש לנהוג.

בגני הילדים

 • אין לקיים למידה משולבת בגני הילדים, ומכאן שאין שינוי בהוראות חוזר המנכ"ל האוסר הצבת מצלמה קבועה בגן.
 • יחד עם זאת, ניתן להציב מצלמה בגן במקרה בו גננת מלמדת מהגן ללא נוכחות פיזית של ילדים בתוך מבנה הגן. המצלמה לא תוצב בגן באופן קבוע אלא תופעל באמצעות מצלמת מחשב או מכשיר הטלפון של הגננת.
 • שימוש במצלמות בגן יעשה באמצעות אחד מהכלים ללמידה סינכרונית שאושרו על ידי משרד החינוך. מצ״ב קישור להנחיות שבפורטל עובדי הוראה: https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/

 

בבתי הספר

 • צילום שיעור מרחוק בזמן אמת מהכיתה יכול להיעשות ללא נוכחות פיזית של תלמידים או עם נוכחות פיזית חלקית של תלמידים (למידה משולבת).
 • תנאי לצילום השיעור הוא הסכמת המורה לכך, ספציפית ביחס לשנת הלימודים תשפ״א , וחתימתו על אישור בפני מנהל בית הספר.
 • צילום שיעור מרחוק בזמן אמת יעשה באמצעות מצלמה מובנת או חיצונית במחשב המורה או באמצעות מצלמה במכשיר הטלפון של המורה.
 • צילום שיעור בזמן אמת יהיה בכפוף לכך שהשימוש בו יעשה אך ורק לשם העברת השיעור לתלמידים שאינם נוכחים בכיתה או בשיעור ובאמצעות אחד מהכלים המופיעים בפורטל עובדי הוראה (https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/virtual-classroom-meeting/).
 • בתחילת כל שיעור מצולם על המורה לפרט את מהלך השיעור, את כללי ההשתתפות ולהביא לידיעת התלמידים הנוכחים בכיתה כי השיעור מצולם ומועבר סינכרונית לתלמידים בבית.
 • בסיום השיעור על המורה להפסיק את השימוש במצלמה ולוודא את כיבוי האפליקציה, וזאת לאחר שיצאו ממנה כל התלמידים הלומדים מרחוק.
 • חל איסור לצלם את התלמידים הנוכחים בכיתה במהלך השיעור (לא על ידי המורה ולא על ידי כל גורם אחר).
 • כאשר מתקיים שיח רגיש ומורכב (לדוגמא: חינוך מיני) או אם עלול להיחשף מידע רגיל בנוגע לתלמיד, על המורה להפעיל שק״ד ולבקש לקיים שיח עם התלמיד מחוץ לשיעור המצולם.
 • יש להקפיד על שיח מכבד ולצמצם כל פגיעה בפרטיות התלמידים.
 • לתלמידים הלומדים מרחוק ישלח קישור מראש לשיעורים או שקישור יפורסם במערכת המקוונת הבית ספרית, באמצעי אחד זמין לכלל התלמידים ומוגדר מראש אשר הובא לידיעתם (לדוגמא באמצעות משלוח הודעת טקסט למספר הטלפון של התלמיד או של ההורה)
 • על בית הספר להבהיר לתלמידים כי חל איסור על העברת הקישור לשיעור/ הסיסמא לכל גורם אחר וכן על הקלטת השיעור בכל דרך שהיא.
 • הקלטת השיעור – ככלל אין לשמור צילום או הקלטה של השיעור. במקרים חריגים בהם קיים צורך להקליט את השיעור לשם העברת השיעור לתלמידים אשר בנסיבות המצדיקות זאת לא יכלו לצפות בשידור בזמן אמת, מורה רשאי לשמור את הקלטת השיעור שצולם ללמידה מקוונת ולהעבירו לתלמידים בכפוף לכללים הבאים:
 • על המורה ליידע מראש את התלמידים על צילום השיעור והקלטתו.
 • המורה יוודא כי משלוח הקישור לשיעור המוקלט יעשה רק לתלמידים הנדרשים לצפות בשיעור המוקלט.
 • במידה ומתאפשר- יש לקבוע סיסמא לשם צפייה בשיעור – התלמיד לא יעביר או ישתף אחר בסיסמא או בקישור שקיבל מהמורה.
 • שמירת החומרים המצולמים תיעשה רק במחשבים מקומיים שהותקנו בהם אמצעי הגנה ואבטחת מידע או בשירותים מאובטחים וייעודיים שאושרו על ידי משרד החינוך. אין לשמור את החומרים בחשבונות הפרטיים ואין לפרסם את חומרים באתרים ציבוריים (כגון youtube).
 • על המורה ליידע מראש את מנהל בית הספר על כוונתו לצלם ולהקליט את השיעור, יחתום על נספח אשר מופיע בחוזר משרד החינוך ויעבירו למנהל בית הספר.
 • העברת הקישור להקלטה לתלמידים תיעשה באמצעים מקובלים תוך שימוש במערכות מאובטחות ומוצפנות להעברת מידע המאושרות על ידי משרד החינוך (ולא על ידי דואר אלקטרוני פרטי וחינמי כגון ג׳ימייל או ווטאספ).
 • לאחר העברת ההקלטה לתלמידים שלא יכלו לצפות בשידור, המורה ימחק את ההקלטה עד שבוע ימים מיום העברת ההקלטה, לכל המאוחר.
 • התנהלות תלמידים שלא בהתאם להנחיות המורה עלולה להיות הפרת משמעת ותטופל בהתאם להנחיות חוזר מנכ״ל בנושא אקלים חינוכי במוסדות החינוך והתמודדות עם אירועי אלימות וסיכון ו/או תקנון בית ספרי.

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר