אישור עבודה נוספת לעובדי הוראה

עובד הוראה במשרד החינוך או בבעלות פרטית המבקש לעסוק בעבודה נוספת, לצד עבודתו במוסד החינוכי, נדרש לקבל את אישור משרד החינוך או המעסיק הפרטי לעבודה זו. חוזר מנכ"ל משרד החינוך בעניין היתר עבודה פרטית/ נוספת לעובדי הוראה, קובע את התנאים בהם על עובד ההוראה לעמוד לשם קבלת ההיתר. החוזר חל על כלל עובדי ההוראה בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי (מוכש"ר) בכל שלבי החינוך.

מהי עבודה נוספת?

עבודה נוספת מוגדרת ככל עיסוק בשכר, בין אם נעשה בדרך קבע ובין אם באופן זמני או חד פעמי. התנדבות איננה נחשבת כעבודה נוספת, ולכן אינה מצריכה קבלת היתר. עם זאת אסור שההתנדבות תיצור ניגוד עניינים עם העבודה במשרד החינוך / בבעלות והיקפה לא יעלה על ההיקף ההעסקה המקסימלי המותר בעבודה נוספת.

למי יינתן היתר?

עובדי הוראה על פי ההיקפי המשרה המפורטים בנוהל.
מנהל או סגן ראשון ב"אופק חדש" בחינוך הרשמי, יקבל היתר מוגבל, רק עבור הרצאות בשעות בודדות, בהעסקה זמנית.
מנהלים בעל יסודי, שאינם מועסקים ברפורמת 'עוז לתמורה', יוכלו לקבל אישור לעבודה נוספת עד היקף כולל של 150% משרה.
סגני מנהלים שהם עובדי בעלות, בין אם הם מועסקים ברפורמת "עוז לתמורה" ובין אם לאו, יוכלו אף הם לקבל היתר.
עובדי הוראה בחל"ת או בהשעיה.

נוהל הגשת הבקשה:

יש להגיש את הבקשה לכח אדם בהוראה במחוז הרלוונטי. עובד הוראה במוסד מוכר שאינו רשמי יגיש בקשה גם לממונה על משאבי אנוש בבעלות. לבקשות יש לצרף אישור ממקום העבודה הנוסף המפרט את המידע הרלוונטי הנדרש. יש להחתים את מנהל המוסד החינוכי וכן את המפקח על בית הספר על גבי טופס הבקשה.

מהם התנאים למתן ההיתר?

  • לא יינתן היתר לעבוד בעבודה נוספת העלולה לפגוע ביכולתו של העובד למלא את תפקידו כהלכה (למשל, עבודה בלילות, עבודה שמונעת מהעובד להיות נוכח בישיבות אחר הצהרים).
  • אין להשתמש בציוד של המוסד החינוכי לצורך ביצוע העבודה הנוספת.
  • יש לוודא כי אין ניגוד עניינים בין העבודה במוסד החינוכי לבין העבודה הנוספת. לפיכך, בין היתר, נאסר מתן היתר לצורך מתן שיעורים פרטיים לתלמידים בביה"ס בו מלמד המורה, השתתפות בוועדה או בגוף שיש לו נגיעה למוסד החינוכי (ועדת חינוך ברשות המקומית), הוראת נהיגה בשעות אחר הצהרים וכדומה.
  • ישנם תחומי עיסוק שעבורם לא יינתן היתר לעבודה נוספת כגון: עריכת דין, חוקר פרטי, ביטוח וסוכן ביטוח, תיווך, ראיית חשבון והוראת נהיגה.
  • ככלל, ההיתר הינו לזמן מוגבל ולכן העובד אינו יכול לקשור עצמו למקום העבודה הנוסף לתקופה העולה על התקופה שנקבעה בהיתר. כמו כן, לא יינתן אישור רטרואקטיבי לעבודה נוספת.

הגשת ערר:

עובדי הוראה בחינוך הרשמי שבקשתם להיתר נדחתה רשאים להגיש ערר לוועדה ארצית ייחודית לנושא זה. הוועדה תכלול נציג מטה כח אדם בהוראה, נציג הלשכה המשפטית של משרד החינוך ונציג המינהל הפדגוגי. הוועדה תדון בעובדי הוראה שהינם עובדי משרד החינוך בלבד.

עובדים בחינוך המוכר שאינו רשמי שבקשתם נדחתה יוכלו לבקש כינוס ועדת חריגים בבעלות עצמה, בנוכחות יועץ משפטי מטעמה ואחראי כח אדם.

משרדנו מייעץ לעובדי הוראה המבקשים לקבל היתר עבודה פרטית, וכן מייצג עובדים שבקשתם נדחתה בהליכים בפני ועדת הערר ובעתירות מנהליות בבתי המשפט לעניינים מנהליים.

חוזר מנכ"ל תשע"ה/12(א), 17.8.2015 "היתר עבודה פרטית/ נוספת לעובדי הוראה".

 

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר