בקרה חדשה ומורחבת במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים

בשבועות הקרובים יחל משרד החינוך בהליכי בקרה חדשים ומורחבים בקרב מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר). הליך הבקרה החדש הינו הליך מחייב ומוסדות שנבחרו במסגרתו חייבים להשתתף בו. לפי פרסומי המשרד, מטרת הבקרה הינה להבטיח כי המוסד עושה שימוש נכון והגון בתקציבי המשרד ועומד בסטנדרטים השונים שנקבעו על ידו.

הליך הבקרה החדש יחל להתבצע בסוף שנה"ל תשע"ט (מאי 2019) ובשנה"ל תש"פ במגזר החרדי והדתי בסמינרים, בישיבות ובתלמודי תורה, ולאחר מכן יתרחב למגזר הכללי כולו.

מה בודקים בהליך הבקרה?

הבקרה היא "רב תחומית", וככזו היא חולשת על מספר רב של תחומים ארגוניים וכספיים: מערכת שעות הלימוד, מצבת המורים והמורים, תשלומי הורים, ביצוע בפועל של שעות תל"ן לעומת הגביה מההורים, עמידה בתוכנית הליב"ה ושגרת הניהול של המוסד החינוכי ועוד.

כיצד מתנהל הליך הבקרה?

הבקרה תימשך לאורך יום לימודים שלם, במהלכו יפעלו במוסד 2 בקרים במקביל: בקר אחד יעבור עם המנהל על מערכות השעות הכיתתיות ומערכות המורים, יבדוק את מערך תשלומי ההורים ויבחן את שגרת הניהול והעבודה בבית הספר בתחומים שונים. בקר שני יראיין מורים על נושאים שונים (תוך עיון ביומני כיתה וחומרים נוספים), ויסייר בכיתות ובשטחי בית הספר. לאחר מכן תבוצע הצלבה של המידע שנאסף על ידי כל אחד מהבקרים.

ככל הידוע לנו, הביקור מתואם מראש עם הנהלת המוסד החינוכי, אולם ייתכן שבעתיד יהא מדובר בבקרת פתע וייבחנו תחומי ביקורת נוספים. ככלל, אגף הבקרה אינו מאפשר לדחות את הביקורת למועד חלופי.

כיצד יש להיערך לביקורת?

על המוסד להקפיד כי המערכות הבית ספריות, שעות התקן, גביית תשלומי ההורים ויתר הנושאים העומדים לבדיקה הינם זמינים לעיון, ועומדים במלוא דרישות משרד החינוך והוראות הדין. אנו ממליצים להיערך לבקרה על ידי הכנת תיקי מידע ייעודיים ושמירה על מלוא המידע הרלוונטי באופן נגיש ומעודכן.

מה קורה לאחר הביקור במוסד החינוכי?

ממצאי הביקורת יועלו על הכתב בדו"ח ייעודי שיוצג לכל הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך. במקרה שבמוסד תימצא חריגה, הוא יידרש לתקן אותה ולעמוד לביקורת חוזרת.

חריגה מנהלי המשרד עלולה להביא להשלכות משמעותיות לרבות באשר לרשיון המוסד, וכן פגיעה בתקנים ובתקציבים המופנים אליו.

מדובר בבקרה שטרם בוצעה כמותה, מבחינת היקף הנושאים ומידת ההעמקה בהם. לאור זאת, ממידע שנמסר למשרדנו, מספר מוסדות מוכש"רים מהמגזר החרדי והחרד"לי, חתמו על התחייבות שלא לשתף פעולה עם הביקורת, עד להסדרה והתאמה של הדרישות לגובה התקצוב המתקבל במוכש"ר.

 

אנו ממליצים על היערכות מקדימה לביקורת וערוכים לסייע לכם בהכנות לקראתה.

לתיאום פגישה אנא צרו קשר בטלפון: 08-8539020

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

 

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר