מוסדות חינוך


רישוי

בשנים האחרונות שיפר משרד החינוך את הממשק הממוחשב להגשת בקשות רישוי למוסדות חינוך, אך במקביל הוחמרו הדרישות ממבקשי רישיון. לאור זאת נדחות מאות בקשות רישוי מידי שנה בשל אי- עמידה בהוראות הרבות הקבועות בנהלי הרישוי של משרד החינוך. עורכות הדין במשרדנו בעלות ניסיון של כ- 15 שנה בליווי מוסדות חינוך בתהליכי רישוי והכרה, וייצגו מאות מוסדות מול משרד החינוך וועדות הערר. אנו מלוות את המוסד משלב איסוף מסמכי היסוד, דרך מענה לחוות הדעת המקצועיות, קבלת הכרה, אישור האיתנות הפיננסית, ובמידת הצורך פניה לוועדת הערר הפועלת לפי חוק פיקוח על בתי ספר ולבית משפט לעניינים מנהליים.

מיון, קבלה והרחקת תלמידים

משרד החינוך מאפשר לערוך מיונים לבתי ספר תיכוניים לקראת רישום תלמידים ותלמידות. משרדנו מעניק יעוץ למוסדות החינוך בהתאמת תהליכי המיון (מבחני מיון, ראיונות קבלה) לדרישות משרד החינוך והוראות הדין, ובבניית מתווה לקבלת תלמידים. כמו כן אנו מייעצים למוסדות חינוך במצבים של אירועים המצריכים תגובה בעלת אופי משפטי, כהשעיית תלמידים והרחקה, לרבות בעתירות מנהליות המוגשות בעניינים אלה.


תקצוב

משרדנו מייעץ לבעלויות על מוסדות חינוך המבקשות תקצוב ממשרד החינוך וכן למוסדות הנדרשים לביקורת איתנות פיננסית לשם קבלת רישיון והכרה. כמו כן אנו מייצגים בעלויות על מוסדות חינוך בתהליכי קבלת תקצוב לפי 'חוק נהרי' מול הרשויות המקומיות. במקרים בהם הליכי ההידברות מול הרשות אינם עולים יפה, נערכת פניה אל בתי המשפט בעתירות ותביעות לקבלת התקצוב החסר.

העסקת עובדים

חוקי העבודה, ובייחוד הכללים העוסקים בעובדי הוראה, הם רבים ומורכבים. משרדנו מתמחה בדיני עבודה של עובדי הוראה ומייעץ למוסדות חינוך החל משלב המשא ומתן לקראת ההתקשרות ועריכת הסכם העסקה ועד להליכי פיטורים או פרישה. אנו מייצגים בעלויות ועובדות בבקשות אל הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה (במצבים של פיטורי נשים בהריון או לאחר הלידה), ומעניקים ייעוץ שוטף למוסדות ביישום רפורמות 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה'.


ביקורות

משרד החינוך מבצע בדיקה של מצבן הפיננסי של בעלויות המפעילות מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים (שכר ופרופיל). כמוהו גם משרד הכלכלה עורך ביקורת אכיפה בדיני עבודה, המופנות לעיתים למוסדות חינוך. משרדנו מסייע לבעלויות לצלוח ביקורות אלו, תוך עמידה בקשר עם כל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לצורך כך. במצבים של חסימת תקצוב אנו מייצגים את הבעלות בעתירות מנהליות בבתי המשפט המחוזיים ובמקרים המתאימים גם בהליכי פירוק.

נדל"ן למטרות חינוך

מדינת ישראל איננה משופעת במבנים המתאימים להפעלת מוסדות חינוך ובקרקעות המיועדות למטרה זו. ההיצע הנמוך מציב בפני בעלויות על מוסדות חינוך אתגרים שונים, ביניהם אתגרים משפטיים לא פשוטים. משרדנו בעל ניסיון עשיר בתחום המקרקעין למטרות חינוך לרבות בהליכים לקראת הקצאת מבני חינוך על ידי רשויות מקומיות, קבלת תקצוב לבינוי ממשרד החינוך, עריכת הסכמי שכירות, ייצוג בתביעות פינוי וסכסוכים כספיים, ליווי הליכים מול רשויות תכנון ובניה, קבלת תקציבים לצורך שיפוצים וסיוע בהשגת פטור מארנונה למוסדות מוכרים שאינם רשמיים.


מוסדות חינוך ייחודיים

משרדנו מלווה מוסדות חינוך ייחודיים (דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, מונטסוריים ועוד) משלב הקמתם, תוך ליווי בתהליך ההכרה מול וועדת הייחודיים במשרד החינוך. בין לקוחותינו עשרות מוסדות חינוך דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, מונטסוריים, משלבים ועוד. עו"ד קרן רז מורג בעלת מומחיות ייחודית בייצוג מוסדות חינוך ייחודיים במעבר מהחינוך המוכר שאינו רשמי לחינוך הרשמי (ממלכתי), תוך ניהול מו"מ מול משרד החינוך והרשויות המקומיות לכריתת הסכמי מעבר. כמו כן אנו מייעצים למוסדות חינוך בכל הנוגע לתשלומי הורים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובבתי ספר ייחודיים.

ניהול השגרה במוסד החינוך

משרדנו מעניק יעוץ משפטי למוסדות חינוך ביישומם של נהלי משרד החינוך במגוון נושאים: הסעות, בטיחות, אירועי אלימות, שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, שביתות, אישור טיולים, תשלומי הורים (לרבות פניה לוועדת חריגים) ועוד.