נדל"ן למטרות חינוך

רשות מקומית מחוייבת לעשות שימוש במשאבי הנדל"ן שלה בהתאם להוראות משרד הפנים ומשרד החינוך. היעוץ המשפטי הניתן על ידי מחלקת הנדל"ן במשרד מתמחה במקרקעין למטרות חינוך לרבות בהליכים לקראת הקצאת מבני חינוך על ידי רשויות מקומיות, קבלת תקצוב לבינוי ממשרד החינוך, עריכת הסכמי שכירות בין רשויות מקומיות לעמותות ומוסדות חינוך, ייצוג בתביעות פינוי וסכסוכים כספיים, ליווי הליכים מול רשויות תכנון ובניה, קבלת תקציבים לצורך שיפוצים וסיוע בייעוץ לרשויות בעניין פניית מוסדות חינוך מוכש״רים בבקשות לפטור מארנונה.