ביטוח ותאונות תלמידים

מידי שנה נפגעים מאות תלמידים בתאונות המתרחשות בין כתלי בתי הספר וגני הילדים, ובאירועי אלימות. בהתאם לסעיף 6(ד׳1) לחוק לימוד חובה, חלה על הרשות החינוך המקומיות חובה לבטח את התלמידים תלמידים מגיל 3 ועד 18, בכל ימות השנה, בכל שעה משעות היממה.

במשרד פועלת מחלקה מקצועית המתמחה בתחום הנזיקין והביטוח הלאומי המעניקה יעוץ בנושא ביטוח ותאונות תלמידים ומייצגת בהליכים בבתי המשפט בתביעות בנושאים אלו.