תאונות ונזיקין

פעילות בחינוך הבלתי פורמלי, בתנועות נוער ובארגונים נוספים במגזר השלישי מזמנים לעיתים נטילת סיכונים. כאשר חלילה מתממש סיכון ונגרם נזק נדרשת המסגרת לבצע סדרה של פעולות ולעיתים להתמודד מבחינה משפטית עם משמעויות האירוע.

משרדנו מעניק ייעוץ שוטף לעמותות ולארגונים בניהול סיכונים, עריכת הסכמים, עמידה בדרישות הדין וחוזרי מנכ"ל בנושאי בטיחות ובטחון והתמודדות עם תביעות בבתי המשפט.