הקמה וניהול שוטף של עמותה

משרדנו מעניק לעמותות ייעוץ משפטי החל משלב הקמת העבודה ולאורך ניהולה השוטף. במהלך השנים, ליווה משרדנו מאות עמותות וצבר ניסיון רב בדיני העמותות לרבות: רישום עמותה, ניסוח תקנון, התנהלות שוטפת מול רשם העמותות, ייעוץ למוסדות העמותה (ועד העמותה, האסיפה הכללית וועדת הביקורת), השתתפות בישיבות מוסדות העמותה ועוד.

לעורכות הדין במשרד בקיאות בחוק העמותות, בדיווחים הנדרשים לרשם העמותות ובנהלי אישור תקין של עמותות. 

בליווי עמותות אנו מקפידות על ליווי אישי, צמוד וזמין, תוך הבנת הייחודיות של כל עמותה והכל לשם השגת מטרותיה.