נזיקין ותאונות תלמידים

מידי שנה נפגעים מאות תלמידים בתאונות המתרחשות בין כתלי בתי הספר וגני הילדים, ובאירועי אלימות. תלמידים מגיל 3 ועד 18 מבוטחים בביטוח תלמידים הנרכש עבורם על ידי הרשויות המקומיות, ותקף לכל פגיעה או פציעה המתרחשת 24 שעות ביממה.

במקרים בהם נגרם נזק גופני או נפשי, משרדנו מנחה ומלווה את מוסדות החינוך כיצד עליהם לפעול בהתאם לנהלי משרד החינוך לשם מילוי חובות המוסד ולשם סיוע להורים  במיצוי מקסימלי של זכויותיהם.