כללי הברזל לעריכת שימוע לפני החלטה על סיום העסקה

11 כללי הברזל לעריכת שימוע:

כאשר שנת הלימודים מתקרבת לסיומה, מגיעה עימה 'עונת השימועים' לקראת קבלת החלטות על פיטורי עובדים, ניוד ושינויים בתנאי העסקה. ריכזנו עבורכם את "כללי הזהב" המנחים את בית הדין לעבודה בבואו לדון בתביעות נגד פיטורי עובדים:

1. יש לערוך שימוע לכל עובד (לרבות עובד זמני ועובד בהיקף משרה חלקית), שיש כוונה לסיים את העסקתו או לשנות את תנאי העסקתו.

2. לפני קיום השימוע יש לוודא כי לא קיימות הגבלות על פיטורי העובד (כגון הריון, מילואים, מחלה, הסכם קיבוצי החל על יחסי הצדדים, וכדומה). רצוי להיוועץ על כך עם עו"ד.

3. יש לערוך הזמנה בכתב לשימוע ולפרט בה את הסיבות בגינן ששוקלים את פיטוריו, כולל דוגמאות ומסמכים רלוונטיים (למשל תלונות, תיק אישי וכדומה). שימו לב שאין להעלות במהלך השימוע טענות חדשות שלא פורטו במכתב ההזמנה.

4. יש למסור את הזמנה לשימוע באופן פרטי ומכבד, וזאת לפחות שבוע לפני מועד השימוע המתוכנן. אם ישנה הצדקה לדחיית השימוע (מחלה או טעם אחר) – יש לקבוע מועד חלופי.

5. חשוב לציין בהזמנה לשימוע כי מדובר בכוונה לפטר ולא בהחלטה על פיטורין. החלטה יכולה להתקבל רק לאחר שהעובד השמיע את דבריו.

6. יש לאפשר לעובד להגיע לשימוע מלווה על ידי אדם מטעמו (כגון בן משפחה, עורך דין, נציג ועד עובדים, חבר וכדומה).

7. אם העובד מוותר על עריכת שימוע, יש לקבל ממנו הודעה כתובה על כך.

8. יש לקיים את השימוע במקום המאפשר פרטיות לעובד, בצורה נינוחה ומכבדת, בנוכחות האדם המוסמך לקבל החלטה. זכרו – שימוע אינו דיבייט. תפקידכם בשימוע הוא להקשיב ולא לשכנע בצדקתכם.

9. יש לתעד את השימוע בהקלטה הדדית או באמצעות כתיבת פרוטוקול.

10. ההחלטה תתקבל לאחר היוועצות של הגורמים בעלי הסמכות לפטר, ותימסר לעובד בכתב לפחות 24 שעות לאחר השימוע. ככל האפשר רצוי לבחון חלופות פנים ארגוניות במקום פיטורין.

11. את ההחלטה על פיטורין לעובדי הוראה יש למסור בכתב עד ליום 31/5.

 

המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה יעוץ משפטי. למידע נוסף וקבלת יעוץ משפטי פרטני, אנא צרו קשר עם משרדנו בטלפון 08-8539020 או במייל office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר