תשלום לעובד השוהה בבידוד בשל נגיף הקורונה

ביום 19.11.2020 פורסם ברשומות ״חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס׳ 3), התשפ״א 2020 אשר קובע הנחיות חדשות לתשלום דמי בידוד לעובד ושיפוי מעסיקים.

על פי החוק, החל מיום 29.10.2020 עובד אשר שהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו, ודיווח על כך ללשכת הבריאות, זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו עבור ימי היעדרותו מהעבודה.

  • חשוב להבהיר לעובדים שהזכאות לדמי בידוד מותנת בהמצאת העתק הדיווח שנמסר למשרד הבריאות. קבלת השיפוי של המעסיק מביטוח לאומי מותנת בהצגת העתק הדיווח האמור.

לפי ההסדר החדש, לעובד ישולמו דמי בידוד מלאים החל מהיום השני לבידוד (אלא אם בחר העובד לקבל תשלום בתמורה ליום חופש אחד או אם חל על העובד הסדר דמי מחלה מיטיב או הסדר דמי בידוד מיטיב, לפיו העובד זכאי לתשלום גם בעד יום העבודה הראשון).

על כל תקופת הבידוד (למעט ימי מנוחה) ינוכו לעובד ארבעה ימי מחלה לכל היותר. אם אין לעובד מספיק ימי מחלה הניכוי יתבצע כנגד ימי מחלה עתידיים.

בסיום יחסי העבודה אם אין לעובד ימי מחלה צבורים יקוזזו הימים כנגד ימי חופש צבורים העומדים לרשותו (אם אין לעובד גם ימי חופשה צבורים, לא יהיה חוב לעובד).

עובד אשר נכנס לבידוד עקב חזרה מחו״ל אינו זכאי לדמי בידוד, אלא אם הנסיעה לחו״ל הייתה מטעם המעסיק.

עובד הממשיך לעבוד מהבית בתקופת הבידוד לא זכאי לדמי בידוד ואין לנכות לו ימי מחלה.

בדומה לעובד השוהה במחלה- חל איסור לפטר עובד במהלך ימי הבידוד.

עובד שאומת כחולה קורונה אינו זכאי לתשלום דמי בידוד, כי אם לתשלום על חשבון ימי מחלה. ימי המחלה שנוכו לעובד בגין תקופת הבידוד יחשבו לו כחלק מתקופת המחלה ובהתאם לכללים החלים על ימי מחלה.

 

שיפוי למעסיקים

מעסיקים (למעט המדינה או גופים מתוקצבים/ נתמכים) יהיו זכאים לשיפוי בשיעור יום בידוד אחד מלא ששילמו לעובדים. על יתרת הימים יחול ההסדר הבא:

  • אם מספר העובדים הכולל של המעסיק הוא עד 20- זכאי המעסיק להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור יתרת ימי הבידוד.
  • אם מספר העובדים הכולל של המעסיק הוא מעל 20- זכאי המעסיק להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור יתרת ימי הבידוד.

מוסדות חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבם, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות המדינה בתקציבם בשנת 2019 היה 40% לפחות מהתקציב- לא יהיו זכאים לשיפוי האמור.

כיצד מקבלים את השיפוי?

על המעסיק להגיש בקשה לשיפוי בעד דמי הבידוד ששילם לעובד למוסד לביטוח לאומי תוך 60 יום מתום החודש בו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.

בקשה לשיפוי תכלול הצהרה של המעסיק על תשלום דמי בידוד לעובד ואת פרטי המידע שלהלן:

  • שם המעסיק ומספר מזהה, טלפון, כתובת דוא״ל, מספר חשבון בנק ומספר תיק ניכויים של המעסיק
  • שם, שם משפחה ומספר זהות של העובד שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות על שהייתי בבידוד, טלפון העובד וכתובת דוא״ל
  • היקף המשרה בה הועסק העובד אצל המעסיק בשלושת החודשים שקדמו לתקופת הבידוד
  • מועד תקופת הבידוד של העובד ומספר הימים בהם שילם לעובד דמי בידוד
  • גובה דמי בידוד לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד של העובד, השכר הממוצע של העובד ברבעון שלפיו חושב שווי דמי הבידוד, והעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד.

ניתן להגיש בקשות לשיפוי החל מחודש פברואר 2021. למיטב ידיעתנו טרם פורסמו ההנחיות באתר הביטוח הלאומי. 

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר