רישום ושיבוץ תלמידות לסמינרים

עדכונים חשובים לעניין רישום וקבלה לסמינרים לשנת הלימודים תשפ"א

עקב משבר הקורונה הודיע משרד החינוך כי צפויים להיות עיכובים בכל הנוגע למתן החלטות בדבר רישום, קבלה ושיבוץ למוסדות חינוך המפוקחים על ידי המחוז החרדי.

המועד למתן החלטות קבלה/אי קבלה לתלמידות חלף זה מכבר, ובמרבית המוסדות כבר נתקבלו עררים על החלטות הסירוב. למוסד החינוכי מוקצים 7 ימים בלבד למתן תשובה כתובה בערר. במידה והתשובה היא שלילית- יש לפרט את כל נימוקי ההחלטה בכתב. כמו כן יש ליידע את ההורים על זכותם לפנות לוועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך.

להערכתנו, כבר בשבועות הקרובים יתחילו להתקיים ועדות ערר אליהן יש להיערך כנדרש.

בוועדות הערר השנה יינתן משקל עיקרי למסמכים הכתובים שיוגשו על ידי ההורים והמוסד החינוכי. בהתאם להנחיות החדשות, חלק גדול מהעררים כלל לא יגיע לדיון פרונטלי במעמד הצדדים אלא יוכרע על סמך ההתייחסות הכתובה בלבד.

⇐ הערר והתייחסות המוסד החינוכי יועברו לתת ועדה מטעם מנהל המחוז אשר תכלול שני מפקחים ויועץ משפטי. תת הוועדה תמליץ על דחיית הערר או העברתו להכרעת ועדת הערר.

⇐ ועדת הערר יכולה לדון בערר ללא נוכחות הצדדים, על יסוד החומרים הכתובים בלבד, או לזמן את הצדדים לדיון בפניה. לפיכך חשוב להגיש התייחסות מנומקת לערר, מגובה במסמכים וערוכה באופן משכנע.

לתשומת ליבכם: השנה הובהרו בנהלים הכללים לביטול קבלת תלמיד ביוזמת מוסד החינוך לאחר מתן הודעת קבלה חיובית (טרם פתיחת שנת הלימודים). נקבע כי ניתן לבטל רישום רק בהתקיים נסיבות חריגות (למשל: מסירת פרטים כוזבים, הטעייה, גילוי מידע חדש ורלוונטי לקבלה למוסד החינוך). במקרה כזה יש ליתן להורים ולתלמידה זכות טיעון טרם קבלת ההחלטה על ביטול רישום. יש לערוך שימוע להורים ולתלמידה בנוכחות מפקח/ת הסמינר.

שיבוץ על ידי הרשות המקומית:

  • תלמידים שלא יימצא עבורם מוסד חינוכי, ישובצו לאחד מהמוסדות הפועלים בישוב או מחוצה לו על ידי הרשות המקומית.
  • מוסד חינוך רשאי להגיש השגה מנומקת לרשות בעניין שיבוץ שבוצע על ידה. ההשגה תוגש תוך 3 ימים ממועד קבלת הודעת השיבוץ.
  • על החלטת השיבוץ הסופית (לאחר השגות) ניתן לערור למנהל המחוז החרדי, וזאת תוך 7 ימים מרגע קבלת ההחלטה. רשות החינוך המקומית תשהה את שליחת הודעות השיבוץ לתלמידים שהוגש ערעור בעניינם עד למיצוי הליך הערעור בפני מנהל המחוז.
  • המוסד רשאי לערער בכתב למנהל המחוז החרדי במשרד החינוך על החלטה באשר לשיבוץ תלמיד וזאת תוך 10 ימים בלבד מקבלת החלטה.
  • ככלל, החלטת מנהל המחוז תתקבל על סמך מסמכים בלבד. מנהל המחוז רשאי שלא להביא בחשבון במסגרת גיבוש החלטתו טענות שיטענו ללא אסמכתאות ותשתית עובדתית. לפיכך יש חשיבות רבה לעריכת הערר באופן משכנע, לכלול בו את כל טענות המוסד החינוכי ולצרף אליו את מלוא האסמכתאות והמסמכים המצויים בידי המוסד.
  • על החלטת ועד הערר, ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

משרדנו ערוך לסייע ללקוחותיו במענה לערעורים המוגשים למוסדות, בעררים בפני הנהלת המחוז ובהליכים בפני בתי המשפט.  

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר