פיטורין בתקופת מחלה

האם ניתן לפטר עובד בתקופת מחלה?

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 קובע בסעיף 4א(א) כי מעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו. האיסור מסוייג, במקרים בהם המעסיק נתן הודעה מוקדמת לפיטורין בטרם נעדר העובד מעבודתו עקב מחלה.

קיימים מצבים בהם עובד קיבל הזמנה לשימוע, ובתגובה הודיע למעסיקו כי חלה, ולפיכך לא יגיע לשימוע. בכך ימנע העובד מהמעסיק לבחון את אפשרות סיום העסקתו.

לאחרונה, פסק בית הדין האזורי לעבודה פיצויים לעובד שפוטר במהלך תקופת המחלה, חרף טענת המעביד, כי המחלה לא הייתה אותנטית, אלא נבעה רק מרצונו של העובד לנצל ימי מחלה צבורים, ולדחות את פיטוריו.

בית הדין דן בטענות הצדדים וקבע 3 כללים שחשוב להכיר, בנוגע לאפשרות לפטר עובד בתקופת מחלה, ולקיים שימוע במהלך חופשת המחלה:

  • אין פגם בעריכת שימוע במהלך תקופת מחלה בהסכמת העובד, ובפרט כאשר הוא מיוצג על ידי עורכי דין. יחד עם זאת, הפיטורים ייכנסו לתוקף רק לאחר שהעובד יסיים את תקופת מחלתו.
  • ככל שלמעסיק חשד שאישורי המחלה שהוגשו אינם מהימנים, הוא רשאי להעמיד את העובד לבדיקה ע"י רופא מטעמו בזמן אמת. אחרת, יהיה מנוע המעסיק להעלות טענה זו בהמשך, כהסבר לביצוע הפיטורין בזמן המחלה.
  • העובד זכאי לנצל את יתרת ימי המחלה הצבורים בגינם מסר אישורי מחלה, גם אם התקבלה החלטה לפטרו בתקופת מחלתו. במקרה כזה, תקופת ההודעה המוקדמת תחושב החל מתום ניצול ימי המחלה הצבורים.

לצד הכללים האמורים יש לזכור, כי פיטורי עובד בזמן מחלה, יבחנו גם ע"פ חובות המעביד לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. זאת גם כאשר לא עומדים לזכותו של העובד ימי מחלה צבורים. במצב של מחלה או מגבלה מתמשכת על המעביד להתאמץ ולבדוק אפשרות להתאמת סוג העבודה או תנאיה למגבלותיו של העובד.

(פסק הדין: סע"ש 2833-04-19)

המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי. למידע נוסף וקבלת יעוץ משפטי פרטני, אנא צרו קשר עם משרדנו בטלפון          08-8539020 או במייל office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר