משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים.

בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית, והורה על ביטולה.

24 הילדים, אשר את התקציב ששולם בגינם ביקש משרד החינוך להחזיר לידיו, התחנכו כולם בארבעת הגנים שהפעילה העותרת, אך רישומם בעירייה לא תאם את הגן בו למדו בפועל.

רשת הגנים טענה באמצעותנו, כי נעשו אי דיוקים בתום לב, וכי הללו הובאו בפני משרד החינוך בשקיפות מלאה מיד בהזדמנות הראשונה שניתנה לה.

משרד החינוך טען כי השגיאות ברישום מכבידות על מלאכת הפיקוח על הגנים ואינן עולות בקנה אחד עם הוראות תקנות הרישום.

בית המשפט קבע כי ניתן היה לתקן את הפגם באמצעות תיקון הרישום, ואילו גריעת התקציב מהווה צעד קיצוני שאינו עומד במבחני הסבירות והמידתיות.

לפיכך הורה לבטל את החלטת הקיזוז, להשיב לעותרת כ- 125,000 ש"ח שכבר נגרעו מתקציבה, ולשלם לה הוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח.

עת"מ 53193-12-23 א.י.מ.ס סחר למסחר והשקעות בע"מ נ' משרד החינוך – מינהל רישוי בקרה ואכיפה. 

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר