מידע חיוני לפני פניה אל ועדת הערר במשרד החינוך

משרד החינוך דוחה מידי שנה עשרות רבות של בקשות לרישוי בתי ספר וגני ילדים. רוב הבקשות נדחות מסיבות טכניות, למשל בשל היעדרם של מסמכי סף או מסמכים שאינם עונים על דרישות אגף הרישוי. בעלות על מוסד חינוך שבקשתה נדחתה, רשאית לפנות בערר אל ועדת הערר הפועלת במשרד החינוך, ולבקש ממנה להורות למשרד החינוך להמשיך בבדיקת בקשת הרישוי (במקרה של דחיה על הסף), או להעניק רישיון למוסד.

כאשר בקשת רישיון נדחית על הסף, בשל אי הגשת מסמכים הכרחיים (למשל היתר בניה), נוטה ועדת הערר שלא לקבל את הערר, ולא להורות למשרד החינוך להמשיך בבדיקת בקשת הרישוי, וזאת גם כאשר התקלה אינה בשליטת הבעלות. כך למשל, כאשר נגרם עיכוב בחתימה על הסכם שכירות מצד המשכיר, והבעלות מצידה עשתה כל שביכולתה כדי למנוע עיכוב זה, קבעה הוועדה כי מוטב היה לו הבעלות הייתה מוותרת על הקמת המוסד החינוכי באותה שנה, ונערכת כנדרש לשנה שלאחר מכן.

המקרים הבודדים בהם התקבלו עררים עסקו במצבים בהם הרשות המקומית נטלה אחריות על אי הגשת מסמכי הסף על ידי הבעלות (למשל כאשר הקצתה מבנה באיחור), ובנוסף הצהירה בפני ועדת הערר כי היא רואה נחיצות יתירה בהפעלת המוסד החינוכי באותה שנה. יחד עם זאת, כאשר יש לתלמידים פתרון חלופי, נוטה ועדת הערר לדחות את העררים המוגשים אליה. זאת, גם כאשר הסיבה לאי עמידה בדרישות הרישוי נעוצה בהתנהלות הרשות המקומית.

כך למשל, נדחתה בקשת העברת בעלות מרשות מקומית לרשת עמל, אשר הוגשה באיחור. במקרה האמור, הרשות המקומית גרמה לעיכוב מאחר שביצעה מכרז להעברת הבעלות מידיה לידי הבעלות הפרטית, רק בחודש מאי. רשת עמל שזכתה במכרז לא יכלה להגיש בקשה להעברת הבעלות לפני הזכייה ולכן לא עמדה במועדים הקבועים בנוהל הרישוי. משרד החינוך סירב לקבל באיחור את הבקשה להעברת הבעלות, והורה לרשות להפעיל את ביה"ס בעצמה. רשת עמל פנתה אל ועדת הערר, אך הערר נדחה מאחר וביה"ס כבר הופעל על ידי הרשות, ולכן לא נגרם לתלמידים נזק בשל הסירוב למתן רישיון לידי עמל.

במצבים בהם נדחתה בקשת רישוי כתוצאה מהגשה לא תקינה של מסמך, בוחנת הוועדה את חומרת הפגם, ומכריעה בהתאם. כך למשל, בערר על סירוב למתן רישיון לשלושה גני ילדים, מן הטעם שרשימות התלמידים שהוגשו היו חופפות, קבעה הוועדה כי יש לבדוק את השפעת החפיפה על היכולת להפעיל את הגן. הוועדה בחנה כמה מן השמות נכתבו ביותר מגן אחד, ומהו מספר התלמידים שהיה בכל גן, אלמלא נכתבו מספר ילדים ביותר מגן אחד. משמצאה כי מחיקת התלמידים הכפולים לא הייתה מונעת את מתן הרשיונות לגנים, הורתה למשרד החינוך על המשך בדיקת בקשות הרישוי.

שימו לב, כי בנהלי משרד החינוך מפורט נוהל הפניה לוועדה בצירוף טופס פניה קצר. במענה לטופס זה, מגישה הלשכה המשפטית במשרד החינוך כתב תשובה משפטי מפורט ומלומד. כמו כן, במהלך הדיון בפני הוועדה מיוצג משרד החינוך על ידי עורכי דין מנוסים, הבקיאים היטב בתחום הרישוי. לפיכך אנו ממליצים לפנות לייעוץ משפטי בטרם פנייה אל ועדת הערר, על מנת למנוע בזבוז משאבים מיותר ולמקסם את הסיכוי לקבלת הערר או להשגת פתרונות חלופיים, המוסכמים על משרד החינוך. משרדנו אוחז בנסיון עשיר בהליכים בפני ועדת הערר וייצג בעשרות ואף מאות עררים.

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר