כיצד לפעול במצב בו תלמיד נפגע בתאונה

הורים רבים לא מודעים לכך שילדם מבוטח מטעם בית הספר בביטוח תאונות אישיות ועלולים להפסיד תגמולי ביטוח שעל חברת הביטוח לשלם להם.
במקרה של פציעה מתאונה יש לפנות אל מזכירות בית הספר. בית הספר ידאג לקבלת הפוליסה וטפסי התביעה מן הרשות המקומית/הבעלות ויסייע להורים הפונים להגיש את טופס התביעה בצירוף המסמכים הרלוונטיים אל חברת הביטוח, כפי שהוא מחויב לפי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
לפי סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, על חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח בתום שלושים ימים מהיום בו הועברו אליה מלוא המסמכים הדרושים לשם בירור חבותה.
בדרך כלל, חברת הביטוח תדרוש כי התלמיד ייבדק ע"י רופא מטעמה אשר יעריך את הנזק שנגרם לו, לרבות אחוזי הנכות שנותרו לו בעקבות התאונה, ככל שנותרו. כדאי לדעת שהתלמיד זכאי להיבדק גם ע"י רופא מטעמו שיעריך את מצבו בחוות דעת רפואית, במקרה של מחלוקת בשאלת גובה הנכות.
במקרה בו חברת הביטוח מחליטה לדחות את התביעה, היא מחויבת לפרט במכתב דחייה את כל הנימוקים שהובילו אותה להחלטה, כולל התייחסות מדוקדקת לתנאי פוליסת הביטוח. מכתב זה יאפשר להורים לבחון באמצעות עו"ד את סיכויי ההצלחה של הגשת תביעה לבית המשפט כנגד חברת הביטוח. על פי הנחיות המפקח על הביטוח, חברת הביטוח לא תוכל לטעון בהליך המשפטי טענה שלא הועלתה על ידה במכתב הדחייה.
במידה והוחלט להגיש תביעה נגד חברת הביטוח, כדאי לדעת שיש להגיש את התביעה עד ליום בו התלמיד מגיע לגיל 21, לכל המאוחר (כלומר, שלוש שנים מהיום בו מלאו לתלמיד 18 שנים). לאחר מכן, חלה על התביעה התיישנות והיא עלולה להידחות על הסף.
המסמכים הנדרשים מההורה לשם הגשת התביעה הם מסמכים רפואיים רלוונטיים מקופת החולים ומבית החולים, המעידים על הטיפול שניתן לתלמיד, וכן כל מסמך המעיד על הוצאה כספית בעקבות התאונה. בנוסף, יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת מקצועית בתחום הרפואי הרלוונטי (למשל אורתופדיה או נוירולוגיה) אשר מצביעה על הנכות שנגרמה לתלמיד כתוצאה מהתאונה.
ככל שהורה מתקשה לעמוד בתשלום עבור עריכת חוות דעת רפואית, ניתן יהיה לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה. לעיתים בית המשפט יאות למנות מומחה מטעמו בשל חיסרון כיס של התובע. כמו כן, במקרה שמדובר בתביעה קטנה אשר תידון בבית משפט לתביעות קטנות (עד לתקרה של 33,500 ₪), לא יהיה צורך בהגשת חוות דעת רפואית.
אפשרות נוספת שיש לבחון באמצעות עו"ד, היא הגשת תביעה נזיקית נגד הגורם האחראי לקרות התאונה. התביעה יכולה להיות מוגשת נגד משרד החינוך, הרשות המקומית, הבעלות על המוסד החינוכי, איש צוות, תלמיד או צד שלישי אחר – הכל תלוי בנסיבות המקרה.
בשונה מתביעה נגד חברת הביטוח, במקרים אלו נידרש לשאלה האם הנזק לתלמיד נגרם כתוצאה מרשלנות כלשהי של הגורם האחראי עליו, זאת בנוסף להוכחת שיעור הנזק.
תביעה נזיקית כזו, יש להגיש עד ליום בו מגיע התלמיד לגיל 25 לכל המאוחר (כלומר, 7 שנים מיום שמלאו לתלמיד 18 שנים).

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר