חרבות ברזל – תשלומי הורים ואיסור פיטורין.

ביום 26.11.23 פרסם משרד החינוך הנחיות בעניין תשלומי הורים בזמן מלחמת חרבות ברזל בבתי ספר ובגני ילדים.
להלן נביא בתמצות את עיקר ההנחיות.
בכל שאלה או הבהרה נוספות מוזמנים לפנות למשרדינו.

בהתאם להנחיות, לא ניתן לגבות תשלומי הורים מתלמידים אשר בשל המצב הביטחוני פונו או התפנו מביתם. באשר ליתר התלמידים, המשרד דורש כי תשלומי הורים שלא מומשו יוחזרו להורים בהתאם להנחיות הבאות:
בתום שנת הלימודים על מוסד החינוך-
• להגיש להורים דו"ח מפורט של הכנסות והוצאות בתשלומי ההורים לפי שכבות וסעיפי התשלום השונים.
• להשיב להורים יתרות כספים אשר לא ניתן עבורם שירות, או לקזזן מהתשלום לשנת הלימודים הבאה, בהתאם לבחירת ההורים ובהתאם לנהלים שיקבעו.

תשלומי חובה- על ההורים חלה חובה לשלמם. באשר לתלמידים שפונו או התפנו מביתם ונקלטו במוסדות חינוך ברשות מקומית אחרת, רשות החינוך המקומית הקולטת תוודא שהרשות המפנה ביטחה את כל תלמידיה. רשות קולטת ששילמה עבור תלמיד בעד סעיף ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מתקציביה, תוכל לדרוש את התשלום מהרשות שבה החל התלמיד את שנת הלימודים.

תשלומי רשות- ניתן להמשיך את גביית תשלומי ההורים עבור מוצרים, שירותים ופעילות העשרה שכבר ניתנו או שממשיכים להינתן.

תל"ן- ניתן לקיים תל"ן בהתאם להוראות שבקבע. אפשר לגבות תשלום בעד השעות שמתקיימות בפועל בלבד או שניתנו.
במוסד חינוך בו לא מתקיימת למידת תל"ן בתקופה זו יש לבחון את האפשרות לביטול ההתקשרות לעת הזאת. עם חידוש התל"ן ניתן להמשיך ולגבות עבורה תשלום.

הארכת יום לימודים- אין לגבות תשלום עבור הפעלת המוסד בשעות אחרי הצהריים כל עוד מערכת השעות אינה כוללת למידה פיזית רציפה במוסד החינוכי. במקרה בו התל"ן הופסקה, בית הספר יוכל לדרוש תשלום זה עבור החלק היחסי בשנה בו התקיימה התל"ן בהיקף הנדרש.

השלמת שכר לימוד במוסדות חינוך יסודיים שאינם רשמיים- מוסדות המתוקצבים באופן חלקי על ידי המשרד ובהם מאושרת גביית השלמת שכר הלימוד על ידי ההורים, ימשיכו ויגבו את הסכום שנקבע ואושר על ידי המשרד.

גני ילדים- יש לנהוג בהתאם להוראות הנוגעות לכלל מוסדות החינוך, כאמור לעיל.

תום הגבלת פעילות מוסדות חינוך-
עם תום הגבלת פעילות מערכת החינוך מוסדות החינוך, בשיתוף נציגות ההורים המוסדית, יבצעו הערכה כדלקמן:
1. אילו פעילויות ניתנו לעומת התשלומים שכבר נגבו.
2. אילו פעילויות עתידות להינתן עד סיום שנת הלימודים.
בהתאם להערכות האמורות ניתן לגבות, ככל שנדרש, המשך תשלומים לקיום הפעילויות.

איסורי פיטורין
עיקרי התיקונים:
1. איסור פיטורין של חטופים, נעדרים ובני משפחותיהם.
2. איסור פיטורין של מי שמטפל בילד עד גיל 14 כאשר בן הזוג השני בשירות מילואים / עובד חיוני.
3. איסור פיטורין של מפונים מבתיהם. פורסמה רשימת הישובים.
4. כל האיסורים הללו יחולו רטרואקטיבית מה- 7.10 למעט הסקציה הפלילית שלצידם.
5. התיקון בחוק הביטוח הלאומי – המדינה תממן דמי ביטוח לאומי ושמירה על זכויות פנסיוניות למי שהוא חטוף או נעדר (תשפה את המעסיק). המימון כולל גם חטופים/נעדרים שהם עצמאים או שכירים שסיימו את עבודתם עד 5 חודשים לפני ה 7.10. התשלום עבורם יבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי. הסכומים שיועברו יהיו פטורים ממס הכנסה.
רצ"ב הלינק לתיקונים: חוק-הגנה-על-עובדים-בשעת-חירום-חרבות-ברזל.pdf (maasikolog.co.il)

הנחיות נוספות בנוגע לעמותות
כרטיסי אשראי
בהתאם לנהלי רשם העמותות בתקופת המלחמה, ניתן להשתמש בכרטיס אשראי בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:
• כרטיס האשראי ישוייך לחשבון העמותה.
• הכרטיס יוחזק על ידי אחד ממורשי החתימה.
• בטרם שימוש בכרטיס אשראי, הועד יחליט מה הם סוגי ההוצאות המאושרים לתשלום, סכומי ההוצאות וכל מגבלה אחרת בהתאם לשיקול דעת הועד.
• אישור מורשה החתימה השני להוצאות לפחות אחת לחודש.
• שמירת תיעוד נאות.

פעילות תמיכה בעת מלחמה
רשם העמותות הבין את הצורך של עמותות במתן פעילות תמיכה בתקופת המלחמה, ובהתאם לכך קבע את ההנחיות הבאות שנועדו לצמצם את הצורך בהגשת בקשות לשינוי מטרות העמותה ובהתקיים מספר תנאים:
• הפעילות נועדה לסיוע מיידי וחיוני במצב מלחמה.
• הפעילות הינה למטרה קרובה למטרות העמותה.
• העמותה קיבלה החלטה במוסדותיה כדין.
• הפעילות תקבל ביטוי נפרד בספרי הנהלת החשבונות של העמותה.
• הפעילות תתקיים על עוד מוכרז מצב חירום.

 

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

 

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר