ועדות אפיון וזכאות בחינוך המיוחד

ועדות אפיון וזכאות בחינוך המיוחד (לשעבר ועדת השמה וועדת שילוב)

החל מחודש פברואר מתכנסות ברחבי הארץ ועדות האפיון והזכאות המוקמות מתוקף התיקון לחוק החינוך המיוחד, תשמ"ח-1988. ועדות אלה מחליפות את ועדות ההשמה והשילוב שנערכו בעבר על מנת לקבוע את סוג המסגרת ואת מכלול השירותים שיקבל תלמיד בעל צרכים מיוחדים.

מהן סמכויות ועדת האפיון והזכאות?

ועדת אפיון וזכאות לחינוך מיוחד מוסמכת לקבוע מהו 'אפיון החריגות' של התלמיד, כלומר מהו הקושי עימו הוא מתמודד, ומהו היקף סל השירותים שיינתנו לו לפי רמת תפקודו. כמו כן, הוועדה מוסמכת לקבוע את סוג המסגרת בה יתחנך הילד בעל הצרכים המיוחדים. החלופות הן בית ספר לחינוך מיוחד (או גן), כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או שילוב יחידני בחינוך הרגיל, בכיתה רגילה. הבחירה בין החלופות תשפיע על רמת השירותים והתמיכה שיקבל התלמיד, ובעיקר על הסביבה החברתית שלו ועל מידת ההכשרה של הצוות החינוכי בתחום החינוך המיוחד.

הדיון בוועדת האפיון:

הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות על-ידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות החינוך המקומית ואף ארגון ציבורי העוסק בטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים. המוסד החינוכי רשאי לבקש לכנס את הוועדה אף אם הדבר מנוגד לרצון הורי התלמיד. יש לפנות לוועדה עד סוף חודש מרס, ביחס לשנה הבאה. הדיונים האחרונים יתקיימו עד סוף חודש מאי. במקרים חריגים ביותר, מכונסת הוועדה גם במהלך שנת לימודים, לדיון ביחס לאותה שנה.

חברי ועדת האפיון הינם נציגי משרד החינוך (הפיקוח) והרשות המקומית, ונוכחים בדיון גם נציגי המוסד החינוכי הנוכחי של הילד (הגן או בית הספר). הורי התלמיד מוזמנים אף הם לדיון בפני הוועדה. לידיעתכם, ערב הדיון בפני הוועדה, על המוסד החינוכי לענות על שאלון הפנייה ושאלון תפקוד, ולמסור העתק ממנו להורי התלמיד. חתימת ההורים על העתק השאלון אינה מעידה על הסכמתם עם תוכנו אלא אך ורק על כך שנמסר להם העתק ממנו. על סמך השאלונים וכן על יסוד אבחונים קבילים שיציגו ההורים, תקבע הוועדה את רמת התפקוד של התלמיד בתחומים שונים לרבות בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, הרגשי, החברתי ועוד. הוועדה מחוייבת להעניק משקל משמעותי לעמדת ההורים ולזכותם לבחור את סוג המסגרת החינוכית בה ילמד ילדם.

ועדת האפיון והזכאות הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה מתגורר התלמיד, גם אם הוא לומד במסגרת המצויה מחוץ לאזור מגוריו. סל השירותים המיוחדים להם זכאי התלמיד על פי החלטתה, יוענק לו במימון הרשות המקומית בה הוא מתגורר בשיתוף משרד החינוך (באמצעות המתי"א). בהחלטתה תצביע הוועדה על סוג המסגרת בה יתחנך התלמיד (מסגרת של חינוך רגיל, חינוך מיוחד או כיתת חינוך מיוחד במסגרת רגילה). שיבוץ התלמיד במסגרת המסוימת יעשה על ידי הרשות המקומית בה הוא מתגורר, בהחלטת ועדת השיבוץ העירונית.

וועדות אפיון וזכאות בתקופת מגפת הקורונה

לאור התפשטות נגיף הקורונה, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות והמל"ל, עד ליום 18.4.2020 יערכו ועדות זכאות ואפיון למחדשי הזכאות בלבד. לשאר התלמידים יתקיימו הדיונים במועדים שייקבעו בעתיד ועליהם תועבר הודעה חדשה.

מי נחשב כמחדש זכאות לפי ההנחיות החדשות?

  • תלמידים הלומדים בכיתה רגילה ומקבלים תמיכה מסל אישי, והוריהם בוחרים המשך לימודים בכיתה רגילה ועם אותו היקף משאבים שהיה לתלמיד עד כה.
  • תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד והוריהם בוחרים המשך לימודים באותו סוג מסגרת.
  • תלמידים במסגרת לחינוך מיוחד והוריהם הבוחרים מעבר ללימודים במסגרת אחרת של חינוך מיוחד (לדוגמה: מבי"ס לחינוך מיוחד לכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל ולהפך).
  • תלמידי גן עם מוגבלות בשכיחות נמוכה שלומדים בגן רגיל ומקבלים סל אישי, והוריהם בוחרים מעבר מגן רגיל לכיתה א' רגילה/ כיתת חינוך מיוחד/ בי"ס חינוך מיוחד.
  • מעבר מגן חינוך מיוחד לכיתת חינוך מיוחד/ בי"ס חינוך מיוחד.

כיצד יתנהל חידוש הזכאות לאור גבלות הקורונה?

יו"ר הועדה או מי מטעמו ייצור קשר עם הורי התלמידים עבורם לא התקבל טופס 14 (הסכמה דיון בהשתתפות חברי ועדה בלבד) וטופס 7 (בחירת הורים) וזאת כדי לקבל את הסכמתם לקבלת החלטה שלא בנוכחותם ועל ידי חברי הוועדה בלבד.

השיחה בין ההורים או מי מטעמם תתועד בטלפון ותצורף לפרוטוקול הדיון בוועדה.

לאחר מכן, תקבע שיחת ועידה טלפונית עם כל חברי הוועדה לקבלת ההחלטה בהתאם לבחירת ההורים, תוך שמירה על היקף הסל האישי לתלמידים שהוריהם בחרו המשך ללימודים בגן/ כיתה לחינוך רגיל.

הזכאות תהיה תקפה לשלוש שנים או עד מועד הדיון הבא.

מה לגבי יתר אוכלוסיות התלמידים?

לתלמידים שהוריהם יבקשו שהדיון יתקיים בנוכחותם, או שמעוניינים לשנות את מסגרת הלימוד שלהם (מכיתת חינוך מיוחד לכיתת חינוך רגילה) או עם מוגבלות בשכיחות גבוהה במעבר מגן לכיתה א' או תלמידים חדשים שזה להם דיון ראשון בוועדה ייקבעו מועדים עתידיים.

הערעור על החלטת ועדת האפיון:

על החלטת ועדת האפיון והזכאות יכולים ההורים או מי מטעמם לערור בפני מנהל המחוז או נציגו הנדרשים לכנס 'ועדת השגה' שתכריע בערר. הנהלים אינם מגדירים אפשרות לבית הספר או הרשות המקומית להגיש ערר כאשר ההחלטה שהתקבלה אינה בהתאם לעמדתם. בוועדת ההשגה יתקיים דיון נוסף בעניינו של התלמיד ויוחלט האם להשאיר את ההחלטה על כנה או לשנות את החלטת ועדת הזכאות והאפיון לגבי סוג המסגרת, אפיון המוגבלות, רמת התפקוד שנקבעה בוועדה או סוג השירותים המיוחדים שיקבל התלמיד. יו"ר וועדת ההשגה הינו מנהל המחוז או נציגו.

משרדנו מלווה הורים לוועדות אפיון והשגה, ומעניק יעוץ שוטף למוסדות חינוך בנושא זה. לקבלת יעוץ צרו קשר עוד היום בטלפון 08-8539020 או במייל office@kraz.co.il.

*המידע המופיע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי.

 

 

 

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר