התמודדות עם אלימות בבית הספר

אירועי אלימות בקרב תלמידים כמעט והפכו לשגרה במוסדות החינוך בכל הגילאים ובכל המגזרים. משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל, האוחז עשרות עמודים, ובו הנחיות לפעולה במקרים של אלימות במוסד החינוכי. על מנת לפשט את הדברים, ריכזנו עבורכם את דרכי הטיפול במצבים שכיחים.

הדרכים להתמודדות עם אירועי אלימות הן רבות ושונות, בהתאם לסוג האירוע וחומרתו. התנהגות שהובאה לידיעת הצוות החינוכי במהלך יום הלימודים או מחוצה לו מחייבות טיפול שונה והפעלת שיקול דעת.
דרכי התגובה בעת אירוע אלים בבית הספר

המורה/מבוגר שנכח במקום מחויב לפעול להפסקת הפגיעה. במקרה הצורך הוא יזעיק מבוגרים נוספים בכל דרך אפשרית, את מחנך הכיתה או מנהל ביה"ס. אם הצוות אינו מצליח לעצור את האירוע, הוא יפעל להזמנת משטרה. במקרה של ריב אלים בין תלמידים מותר לאיש הצוות להתערב תוך הפעלת כוח סביר להפרדה ביניהם .
על הצוות החינוכי לכלול בטווח התגובה שלו, מלבד ענישה, גם תמיכה וליווי לתלמידים המעורבים, וכן התערבות פרטנית ומערכתית במעגלי התמיכה השונים כגון:
• יידוע הורי התלמיד הנפגע
• יידוע הורי הילד הפוגע (אלא אם יש הוראה אחרת מן המשטרה) והזמנתם באופן מיידי לקחת אותו הביתה.
• פינוי לבית החולים במידת הצורך, בליווי איש צוות מוכר או ההורים/ מי מטעמם
• הצמדת מורה לילד הפוגע עד לקבלת החלטה בטווח הקרוב
• הרחקת או השעיית התלמיד הפוגע
• כינוס צוות מצומצם להתייעצות חירום לצורך בירור פרטי האירוע, קבלת החלטות זריזה וחלוקת תפקידים בטווח המיידי
• דיווח למפקח ביה"ס ולרשות המקומית. במידת הצורך דיווח לפקיד סעד ולמשטרה.
• יידוע צוות המורים לגבי העובדות הידועות ומתן הנחיות לשיחות עם התלמידים בכיתות.

במקרים המצריכים זאת, יש לנהוג על פי הכללים הבאים:
חיפוש כלי נשק- כשהובא לידיעת מנהל ביה"ס או מי מטעמו כי קיים חשד שתלמיד נושא עמו נשק שלא כדין/ עומד לעשות שימוש בנשק שלא כדין, יוכל המנהל להפעיל סמכויות של מאבטח או לפנות למשטרה. כך למשל ניתן לערוך חיפוש בכליו של התלמיד על ידי שוטר או שומר. על החיפוש להיערך בצניעות (בחדר צדדי ומבודד) ובנוכחות שני אנשי צוות שאינם מלמדים את התלמיד, תוך שמירה על כבודו של התלמיד וזכויותיו. על ההחלטה לערוך חיפוש להיות כתובה ומנומקת, והיא תועבר למפקח על ביה"ס.

חובת דיווח למשטרה/ לרווחה על פי חוק – על פי חוק העונשין קיימת חובת דיווח על מנהל ביה"ס או איש צוות המוסד החינוכי למשטרה או לעובד סוציאלי לחוק הנוער. חובת הדיווח חלה כאשר קטין חסר ישע נפגע במקרים של עברות מין, עבירות של גרימת חבלה חמורה ואלימות תוך שימוש בנשק או מכשיר מסוכן, ועבירות של התעללות נפשית בתוך ביה"ס. מנהל ביה"ס או איש צוות שהובא לידיעתו כי תלמיד זומם לבצע פשע מחויב להגיש תלונה למשטרה על פי חוק העונשין. גם אירוע של פרסום חומרים מיניים מחייב הגשת תלונה במשטרה על ידי מנהל המוסד. פעולות החובה והרשות שעל בעלי התפקידים בבית הספר לבצע במקרים אלו מפורטות בעמוד 57 לחוזר.

חובת דיווח למשטרה על פי נוהל– ישנם אירועים המחייבים את המנהל או כל איש צוות אחר בהגשת תלונה למשטרה או לשירותי הרווחה על פי נהלי משרד החינוך (ולא על פי חוק), לדוגמא: איום וסחיטה, סחיטה על רקע מיני או דמי חסות, גרימת נזק בזדון, פריצה, הצתה ונשיאת נשק ומכשירים מסוכנים. כאשר הקטין הפוגע הוא מתחת לגיל 12, יופעל שיקול דעת בהתאם לנסיבות ולפי הצורך הפנייה תהיה לעובד סוציאלי לחוק הנוער. מגוון הפעולות שעל הצוות לנקוט בהן מפורטות בעמוד 55 לחוזר, חלקן פעולות חובה, וחלקן נתונות לשיקול דעתו של מנהל ביה"ס.

אירועי אלימות שהדיווח עליהם נתון לשיקול דעתו של המנהל– קיימת חובת דיווח למפקח וניתן לדווח למשטרה או לעו"ס על אירועים כגון אלימות פיזית חוזרת ונשנית, אלימות חברתית חוזרת כגון חרם ובריונות, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ועוד. טווח הפעולות של בעלי התפקידים בבית הספר באירועים אלו נתון לשיקול דעת הצוות החינוכי, כפי שמפורט בטבלה בעמוד 53 לחוזר.

• אירועי אלימות שלא חלה עליהם חובת דיווח כלל– במקרים של אלימות מילולית חמורה, לרבות אלימות מילולית בעלת אופי מיני, ואלימות פיזית שלא הצריכה טיפול רפואי בית הספר יכול לבחור בביצוע מגוון פעולות מתוך התגובות המוצעות בעמוד 52 לחוזר הנתונות לשיקול דעת הצוות החינוכי.

"אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון" עה/8(ב) אפריל 2015.

המידע המפורט בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי.

משרדנו ערוך למתן ייעוץ וליווי משפטי להורים ולמוסדות חינוך בעניין זה.

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר