העברת בעלות על מוסד חינוך

משרד החינוך פרסם נוהל העברת בעלות על מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי. משרדנו מלווה מידי שנה עשרות בתי ספר וגנים בתהליך הרישוי וצבר ידע ונסיון רב בנושא. על כן ריכזנו עבורכם את המידע העיקרי והחשוב לקראת הגשת בקשה לרישיון מוסד חינוך המחליף בעלות.

מי נדרש להגיש בקשה להעברת בעלות:
בקשה להעברת בעלות על גן ילדים או בית ספר תוגש על ידי הבעלות החדשה המבקשת להפעיל מוסד חינוך שהופעל בשנת הלימודים החולפת על ידי בעלות אחרת.
יש להבחין בין בקשה להעברת בעלות בין שתי בעלויות (שני תאגידים), לבין בקשה להעברת בעלות מרשות מקומית לבעלות פרטית (לרוב בעקבות זכיה במכרז להפעלת בי"ס על יסודי).

התנאים לאישור העברת בעלות של מוסד חינוכי:

ניתן יהיה לאשר העברת בעלות על מוסד העומד בכל התנאים הבאים:
המוסד פעל ברישיון בשנת הלימודים החולפת.
לא תטופל בקשה עבור מוסד אשר עבר בעלות בשנתיים האחרונות (3 שנים עבור מוסד על- תיכוני). בהעברת בעלות מבעלות פרטית לרשות מקומית לא יחול כלל זה.
הבעלות החדשה אוחזת באישור הקצאת מבנה כדין לשנה"ל המבוקשת (הקצאה מהרשות המקומית / חוזה שכירות תקף).

לוח זמנים:

בקשה להעברת בעלות יש להגיש עד ליום 31.3, חמישה חודשים לפני מועד פתיחת שנת הלימודים.
משרד החינוך יאפשר תיקון והוספת מסמכים לבקשות רישוי שתוגשנה זמן מה לפני המועד האחרון, ויעשה מאמץ לבדוק אותן ולהתריע על חסרים. לאור זאת אנו ממליצים להגיש את הבקשות לפחות שבוע לפני המועד האחרון שנקבע.

אופן הגשת הבקשות:

הגשת הבקשות נעשית באופן ממוחשב במערכת הרישוי וההכרה. לפיכך בעלות חדשה, שאינה אוחזת בקוד וסיסמא נדרשת להגיע למשרדי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי בשעות הקבלה המפורסמות באתר אגף הרישוי, בצירוף אישור על מורשי חתימה בתאגיד, ותעודת זהות של מורשה החתימה.

הגשת הבקשה נעשית באמצעות המערכת הממוחשבת, המאפשרת עדכון של המסמכים עד לשלב בו הבקשה משוגרת לבדיקה ("אישור קליטה").
את המסמכים המועלים למערכת הממוחשבת יש לסרוק לקבצי tif, jpg ו- pdf. משקלו של כל קובץ לא יעלה על 4 mb. תשריטים יש לסרוק אך ורק כקובץ tif שמשקלו עד 8 mb.

המסמכים הנדרשים:

טופס הבקשה להעברת בעלות וכל המסמכים המצורפים יוגשו כאמור על ידי הבעלות החדשה. את הבקשה יש להזין למערכת בציון סמל המוסד הקודם.
על הבעלות החדשה לפעול על פי נוהל רישוי בית ספר או גן ילדים חדש, ולצרף לבקשה את כל המסמכים הרלוונטיים. במידה וחוות דעת ואישורים קודמים שניתנו למוסד הינם בתוקף גם ביחס לשנה החדשה, ניתן להשתמש בהם.

בנוסף יש להגיש את המסמכים הבאים:

טופס בקשה להעברת בעלות (טופס מקוון).
מכתב סגירה מהבעלות הישנה.
הסכם העברת בעלות בין הבעלות החדשה לבעלות המקורית (במידה ויש אישור של האיגוד המקצועי בו חברים המורים, לביצוע המעבר, יש לצרפו להסכם).

דגשים חשובים:

העברת בעלות על גן ילדים שבו מספר כיתות גן מצריכה הגשת בקשה נפרדת לכל כיתת גן.
בתחום הפדגוגי: יש להעביר רשימת מורים ועובדי סגל בצירוף תעודות והיקפי משרה, ואת התחומים והכיתות אותם הם אמורים ללמד. ככל שהתווספו עובדי הוראה לבעלות החדשה, יש לצרף את הפרטים העדכניים של עובדים אלו.
בתחום הכספי: בעלות קיימת, שבבעלותה מוסדות נוספים נדרשת להגיש טופס איתנות פיננסית בעת הגשת הבקשה להעברת בעלות. בעלות חדשה, או בעלות שנתבקשה לעשות כן, תידרש להגיש נוהל תקצוב מלא.

משרדנו מלווה מוסדות בתהליך הגשת הבקשות לרבות בהליכי המשא והמתן בין הבעלויות, עריכת הסכם העברת הבעלות וכן הגשת הבקשה לרישוי למשרד החינוך. נשמח לעמוד לשירותכם.

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר