ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

תלמיד הזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. כך קובע סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה. פסיקת בתי המשפט בשנים האחרונות החילה את החובה לבטח תלמיד אף על מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, אשר יכולים לבצע את הביטוח באופן עצמאי או באמצעות הרשות המקומית.

ביטוח תלמידים הינו מסוג הביטוחים הקבוצתיים, בהם הפוליסה מבטחת קבוצה של אנשים בעלי מכנה משותף. בביטוח קבוצתי לא נערך חיתום אישי מול כל אחד מהמבוטחים לפי מאפייניו או מחלות הרקע שלו, אלא הוא מתייחס לאופייה של כל הקבוצה.
כבכל ביטוח קבוצתי, גם בענייננו חברת הביטוח מחויבת להמציא לכל אחד מן המבוטחים עותק של הפוליסה, על מנת שיוכל לעיין בפרטי הביטוח הכוללים, בין היתר, את סוג הכיסוי הביטוחי, גובה התשלום, הגדרת מקרה הביטוח, הסייגים וההחרגות. התשלום עבור תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים, כאשר בכל שנה נקבע מהו הסכום המקסימאלי המאושר לשם כך על ידי ועדת החינוך של הכנסת.

חשוב לציין, כי הביטוח חל על התלמיד במשך כל שעות היממה ובכל מקום בו הוא נמצא, בבית הספר ומחוצה לו, כולל ימי חופש.
הכיסוי הביטוחי חל על אירועים תאונתיים, פתאומיים וחיצוניים. לפיכך, נזק שנגרם לתלמיד כתוצאה ממחלה לא ייחשב כאירוע תאונתי ולא ייכוסה ע"י הפוליסה.

הסייגים העיקריים החלים על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים הם מקרים של פגיעה כתוצאה מתאונת דרכים, מפעולות איבה או מתאונות עבודה. במקרים אלו, התלמיד זכאי בד"כ לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי. על כן, על מנת למנוע מצב של כפל ביטוח, ביטוח התאונות האישיות לא חל.
יחד עם זאת, היו מקרים בהם נשללה מתלמידים הזכות לקבלת פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי, ובתי המשפט קבעו כי הם יזכו לפיצויים מכח פוליסת ביטוח התלמידים.

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר