איתנות פיננסית

בהחלטות וועדות ערר שניתנו בשנה האחרונה עמדה הוועדה על חשיבות מבחן האיתנות הפיננסית כחלק מהליך הרישוי.

במאמר זה נסקור את הליך הבחינה של בדיקת האיתנות הפיננסית וניתן דגשים בהתאם לדין ולפסיקה.

מהי איתנות פיננסית?

איתנות פיננסית היא אחד התנאים למתן רישיון להפעלת מוסד לימודים והיא מעוגנת בסעיף 9(א)(6) לחוק הפיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.

התכלית הכספית נועדה להבטיח הוראה נאותה וכן אי פגיעה בתלמידים בעת קושי כלכלי שעלול להימצא מוסד חינוך במהלך שנת הלימודים.

נוהל איתנות פיננסית:

בחינת האיתנות הפיננסית מיושמת באמצעות המבחנים שקבועים בנוהל איתנות פיננסית.

קיימים 4 סוגי בדיקות לבחינת איתנות: א. במסגרת הליכי הרישוי. ב. בדיקת המשך לבעלות קיימת. ג. בדיקת עתודות פיננסיות לצורך קביעת איתנות פיננסית לבעלות חדשה. ד. בדיקה יזומה לבעלות קיימת.

בכל שנה בדקו במערכת האם אתם נדרשים להגיש מסמכים לפי נוהל איתנות פיננסית.

רמת האיתנות הראשונית נקבעת לפי סולם תוצאות במדרג הבא:

  • רמה 1 ציון 81-100 רמת איתנות גבוהה.
  • רמה 2 ציון 51-80 רמת איתנות סבירה.
  • רמה 3 ציון 31-50 רמת איתנות נמוכה.
  • רמה 4 ציון 0-30 רמת איתנות נמוכה ביותר.

הקביעה הסופית לעניין רמת האיתנות הפיננסית של הבעלות נתונה לשיקול דעת משרד החינוך בכל מקרה לגופו.

הפרמטרים העיקריים לבחינת האיתנות הפיננסית של מבקש הרישיון הם:

  • הון חוזר – היחס שבין הרכוש השוטף של המבקש לבין ההתחייבויות השוטפות, כאשר ככל שהיחס בין שני אלה קטן מ-1, הדבר מצביע על חולשה באיתנות הפיננסית.
  • התחייבויות לטווח ארוך- קיומן של התחייבויות כסיות שעל המבקש לשלם בטווח שמעבר לשנה הקרובה, והמקורות לכיסי התחייבויות אלה.
  • גירעונות נצברים – סך עודף ההוצאות על ההכנסות של מבקש הרישיון, בשנים שקדמו להגשת הבקשה.
  • אינדיקטורים נוספים – כגון: פיגור בשכר וכדומה.

דגשים בהתאם להחלטות וועדת הערר

ערר 36/2022–  יש לבסס טענה של שיפור האיתנות הפיננסית בצורה ברורה וחד משמעית.

וועדת הערר קבעה כי בחינת האיתנות הפיננסית אינה נקודתית אלא בחינה מערכתית. כאשר האיתנות הפיננסית במשך 3 שנים קודמות היתה נמוכה, גם אם האיתנות השתפרה בשנה האחרונה ספק אם יש מקום להעניק רישיון. כאשר העוררת מבקשת להסתמך על הכנסות עתידיות עליה לציין זאת ביוזמתה במפורש ובריש גלי.

ערר 37/2022 – הנטל להוכיח שיפור מוטל על הבעלות.

וועדת הערר קבעה כי החלטת משרד החינוך בעניין האיתנות הפיננסית ניתנת לפי תוכנם של הדוחות המוגשים במסגרת הבקשה לקבל רישיונות. משרד החינוך אינו נדרש לפנות לבעלויות כדי לקבל דו"חות נוספים מעבר לנתונים שהן עצמן הגישו בבקשת הרישוי.

המידע בדף זה אינו מהווה יעוץ משפטי ואינו מחליף יעוץ משפטי פרטני.  לתיאום פגישת יעוץ אנא צרו קשר בטלפון 08-8539020 או במייל   office@kraz.co.il

שתפו:

מאמרים נוספים:

משרד החינוך חוייב להחזיר כרבע מליון ש"ח שקיזז מרשת גני ילדים. בנוסף חויב בהוצאות משפט בסך 62,000 ש"ח לטובת העותרת.

משרד החינוך החליט לקזז 223,588 ש"ח מרשת גני ילדים, בשל אי-דיוקים מסוימים ברישום הילדים. בעתירה שייצג משרדנו קבע בית המשפט לעניינים מנהליים כי ההחלטה קיצונית,

להמשך קריאה »

משרד החינוך ביטל רישיון לתיכון כיוון שלמדו בו רק 8 תלמידים. בערר על ההחלטה, שהוגש על ידי משרדנו, פסקה ועדת הערר כי יש להעניק לתיכון 'שנת חסד' במהלכה יופעל במתכונת מתחדשת.

בית ספר כנף בדרום רמת הגולן פועל בשיטה הדמוקרטית-סאדברית במשך כ- 30. בשנה"ל תשפ"ג למדו בתיכון רק 8 תלמידים, מסיבות שונות. משרד החינוך ביקש שלא

להמשך קריאה »

צרו קשר