ועדת אפיון – מה תבחרו לומר ב- 10 דקות שיכריעו את גורל ילדיכם?

בחודשים האביב והקיץ מתכנסות ועדות האפיון במשרד החינוך, לדון בעתידם של אלפי ילדים בעלי צרכים מיוחדים. ההורים מוזמנים אל ועדת האפיון וניתנת להם אפשרות להביע את עמדתם בקשר למסגרת בה יתחנכו ילדיהם.

עורכות הדין במשרד עו"ד רז מורג טישלר, מנוסות בייצוג הורים בפני ועדות אפיון (לשעבר ועדות השמה) בחינוך המיוחד, ובמיצוי זכויות ההורים והתלמידים. אנו נדאג לכך שקולכם יישמע, ותתקבל החלטה בהתאם למה שאתם סבורים שנכון עבור ילדיכם.

מהי ועדת אפיון?

עד שנת הלמודים תש"פ, זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת חינוך רגילה נקבעה על ידי ועדת השילוב, וזכאותם להשמה במסגרת חינוך מיוחד נקבעה על ידי ועדת השמה. משנת הלימודים תשפ"א, ייכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק חינוך מיוחד, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי 'ועדת זכאות ואפיון'.

ועדת זכאות ואפיון לחינוך מיוחד מוסמכת לקבוע מהו אפיון החריגות של התלמיד, כלומר מהו הקושי עימו הוא מתמודד, ואת היקף סל השירותים שיינתנו לו לפי רמת תפקודו. הוועדה מוסמכת לקבוע באיזו מסגרת יתחנך ילד בעל צרכים מיוחדים. החלופות הן בית ספר לחינוך מיוחד (או גן), כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או שילוב יחידני בחינוך הרגיל, בכיתה רגילה.

הבחירה בין החלופות תשפיע על רמת השירותים והתמיכה שיקבל ילדיכם, על הסביבה החברתית שלו ועל מידת ההכשרה של הצוות החינוכי בתחום החינוך המיוחד. כמו כן, תוצאות הדיון בוועדת האפיון ישפיע על זכאותכם לקבלת נקודות זיכוי במס הכנסה.

הדיון בוועדת האפיון:

חברי ועדת האפיון הינם נציגי משרד החינוך (הפיקוח) והרשות המקומית, ולרוב נוכחים בדיון גם נציגי המוסד החינוכי הנוכחי של הילד (הגן או בית הספר). הורי התלמיד מוזמנים אף הם לדיון בפני הוועדה. לקראת הדיון תקבלו זימון בכתב, וכן שאלון הפנייה ושאלון תפקוד שימולאו על ידי הצוות החינוכי במסגרת הנוכחית בה לומד ילדיכם.

על סמך השאלונים, אבחונים ומסמכים של גורמי המקצוע המטפלים, הוועדה קובעת את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד בין השאר בתחומים האלה: קוגנטיבי, לימודי, שפתי, רגשי, חברתי, ועוד.

בתום הדיון, תקבלו את החלטת הוועדה באשר לסל השירותים המיוחדים להם זכאי התלמיד. על בסיס החלטה זו יקבע גם סוג המסגרת, ובהתאם לכך ייקבע השיבוץ המיטבי שיענה על הצרכים שאובחנו ואופיינו.

וועדת השמה

מדוע נדרש עו"ד לצורך מיצוי זכויות הורים בוועדת אפיון?

לעניינו של כל ילד מקצה הוועדה כחצי שעה, במהלכה ידברו חברי הוועדה, צוות הגן/בית הספר וההורים. לכל גורם מוקצות בערך 10 דקות. ב- 10 הדקות שיינתנו לכם, ההורים, תצטרכו לשכנע את הוועדה היכן ילמד ילדיכם ואיזה סיוע יינתן לו.

שימו לב, כי לאור ההנחיות החדשות בנושא מחלת הקורונה, לא תתקיימנה ועדות בנוכחות ההורים, אלא בתקשורת וידאו. לפיכך גוברת חשיבותה של ההכנה המוקדמת לקראת הדיון בוועדה.    

בדיוק בשביל זה, אנחנו כאן: אנחנו ננחה אתכם אילו מסמכים רצוי לשלוח לוועדה, נכתוב מכתב מקדים המפרט את כל טענותיכם ורצונותיכם ונכין עבורכם טיעון סדור לקראת הדיון, על מנת שתתקבל בסופו ההחלטה הרצויה לכם.  

לידיעתכם: לפני הדיון זכותכם לקבל את שאלון הועדה שמילא הצוות החינוכי, עליו תוכלו להגיב. אנחנו מאמינים שלא מספיקה תגובה בת 10 דקות, ולכן נכתוב עבורכם מכתב מקדים לוועדת האפיון, ובו נפרט את צרכיו של הילד, את התייחסותכם למה שנכתב בשאלון, ואת עמדתכם בקשר למסגרת אליה נכון לשבץ אותו.

במידה והוועדה לא תקבל את ההחלטה הרצויה לכם, אנחנו נפנה בשמכם לוועדת השגה של החינוך המיוחד, ונייצג אתכם בפניה, במטרה לשנות את החלטת ועדת האפיון. אם גם שם תתקבל החלטה שלא תואמת את עמדתכם, נוכל להגיע עד לבית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה מנהלית.

חשוב להבין, שכאשר עמדתכם אינה זהה לעמדת הצוות החינוכי, הוועדה הופכת לגוף מעיין שיפוטי. היא צריכה להכריע בין עמדות סותרות, ויש לה מעט זמן כדי לקבל תמונה מלאה על ילדיכם, שהוא עולם ומלואו. השפה המקצועית בדיון, שלרוב אינה מוכרת להורים, ולעיתים ההיכרות המוקדמת של חברי הוועדה עם צוות ביה"ס, עלולים לגרום לכך שהוועדה לא תיתן לרצונכם משקל ראוי. לכן אנו מאמינים, שלהגיע לוועדת אפיון בלי יעוץ מעו"ד, זה פשוט 'לא כוחות'.

נשמח לעמוד לרשותכם. התקשרו עכשיו: 08-8539020.