תחומים הקשורים להשכלה גבוהה


שקילות תארים

משרדנו מסייע לבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל בתהליך קבלת אישור השקילות מול הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. אישור שקילות לתואר מחו"ל נחוץ לצורך קבלה לעבודה בשירות המדינה, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות, וכן לצורך קביעת דירוג שכר במגזר הציבורי. הליווי כולל יעוץ משפטי, ייצוג בפני משרד החינוך לשם קבלת שקילות תואר, וכן תביעות לבית הדין לעבודה ועתירות לבג"צ.

סטודנטים

משרדנו מלווה סטודנטים בהליכי קבלה והרחקה ממוסדות להשכלה גבוהה. הליווי כולל ייצוג בוועדות קבלה, בוועדות משמעת ובבית משפט לעניינים מנהליים. כמו כן, משרדנו מייעץ לסטודנטים לחינוך לקראת קבלת התואר וכניסתם לתחום ההוראה, לרבות בסוגיות הקשורות לתעודת הוראה ולשנת ההתמחות.


דיני עבודה

משרדנו מייעץ למוסדות להשכלה גבוהה בכל הקשור להעסקת מרצים ועובדים נוספים, בהתאם להסכמי השכר הייחודיים בתחום זה. הייעוץ כולל עריכת הסכמי העסקה, ניהול מו"מ קיבוציים ופרטניים, וייצוג בהליכי גישור ובוררות וכן בתביעות בבתי הדין לעבודה.

מכללות וסמינרים

משרדנו מייצג מוסדות להכשרת עובדי הוראה מול משרד החינוך והמל"ג בהליכי רישוי והכרה, הפעלת שלוחות למוסדות קיימים, וכן קבלת תקציבים ממשלתיים ורשותיים. במערכת היחסים מול העובדים ניתן ייעוץ משפטי נרחב בקשר עם הסכמי ההעסקה, הליכי פיטורין וצמצומים, מכרזים ומינויים סטטוטוריים, ויחסי עבודה בשגרה. מוסדות החינוך זוכים לליווי גם בכל הקשור להקצאת מבנים למטרות חינוך, הסכמי שכירות, קבלת תקציבים לצורך שיפוצים והנגשת מוסדות חינוך.