תחומים הקשורים להורים ותלמידים


זכויות ילדים בעלי צרכים מיוחדים

עיסוק בתחום משפט החינוך מזמן לעיתים קרובות מאבקים משפטיים נגד אטימות וקיבעון מערכתי. החינוך המיוחד, כשמו כן הוא, מחייב גמישות וראיית השונה מצד המורה, הגננת, ומערכת החינוך בכללותה. כאשר המערכת רואה בילד בעל הצרכים המיוחדים 'מקרה' ולא 'עולם ומלואו', נדרשים לעיתים פתרונות משפטיים. עורכות הדין במשרד בעלות ניסיון עשיר בייצוג הורים בדיונים בפני ועדות השמה, ועדות שילוב וועדות ערר הדנות בזכאות לחינוך מיוחד ובשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. אנו נלחם עבורכם לשם מימוש זכויות ילדיכם, כתלמידים בעלי צרכים מיוחדים או בעלי מוגבלויות בהנגשת מוסדות החינוך, התאמת תוכנית הלימודים, השגת התאמות בתנאי היבחנות, מימוש זכאות להסעות, מימוש זכאות לטיפולים ועוד.

חינוך ביתי

משרדנו מייעץ להורים המבקשים לחנך את ילדיהם בביתם, ומלווה אותם בהליך קבלת אישור לחינוך ביתי. הליווי כולל את עריכת הבקשה ובמידת הצורך, ייצוג בפני הוועדה לאישור חינוך ביתי ברשות המקומית. משרדנו מטפל בהגשת עררים למנכ"ל משרד החינוך בעקבות סירוב לקבלת הבקשה לחינוך ביתי, ואף בעתירה נגד החלטת המנכ"ל לבית המשפט לעניינים מנהליים. כמו כן, המשרד מייצג הורים בהליכים פליליים הנפתחים נגדם אי ביקור סדיר במוסד חינוכי מוכר.


מעורבות הורית במוסד החינוכי

שותפות הורים במוסד החינוכי היא כלי חשוב להשפעה ולמעורבות בחינוך הילדים. משרדנו מלווה הורים המבקשים להיות שותפים פעילים בתהליכים המתרחשים במוסד החינוכי של ילדיהם, בהקמה וניהול עמותות שליד בתי ספר, בהקמת נציגות הורית (ועד) ובעניינים שוטפים כגון תשלומי הורים והגדלת המשאבים של בית הספר או ניצולם מול גורמים ברשות המקומית ובמשרד החינוך.

בחינות בגרות

משרדנו מייצג הורים ותלמידים במצבים של חשד להפרת טוהר הבחינות בוועדת משמעת ובוועדת הערעורים העליונה שבמשרד החינוך. בנוסף, משרדנו מסייע במימוש הזכות למתן הקלות והתאמות בדרכי היבחנות, ובפתרון בעיות בירוקרטיות הנוגעות לתעודת הבגרות ולבחינות הבגרות.


מיון, קבלה והעברת תלמידים ממוסדות חינוך

אי קבלה של תלמיד למוסד בו הוא חפץ ללמוד, וכן הרחקה ממוסד חינוכי, עלולים לגרום לפגיעה חמורה בעתידו של התלמיד וביכולתו להשתלב במערכת החינוך. משרדנו מלווה הורים בעתירות נגד משרד החינוך ורשויות מקומיות בכל הקשור לעריכת מיונים ואי קבלת תלמידים למוסדות חינוך, ובהליכי השעיה או הרחקה מבתי ספר. כמו כן משרדנו מטפל בבקשות העברה ממוסד אחד למשנהו, בערעורים עליהם למשרד החינוך ובהגשת בקשות לצורך מתן אישור לימודי חוץ.

תאונות תלמידים

מידי שנה נפגעים מאות תלמידים בתאונות המתרחשות בין כתלי בתי הספר וגני הילדים, ובאירועי אלימות. תלמידים מגיל 3 ועד 18 מבוטחים בביטוח תלמידים, הנרכש עבורם על ידי הרשויות המקומיות, ותקף לכל פגיעה או פציעה 24 שעות ביממה. במקרים בהם נגרם נזק גופני או נפשי, משרדנו מנהל הליכים משפטיים נגד חברות הביטוח, הרשויות המקומיות ומשרד החינוך לשם מיצוי מקסימלי של סכום הפיצוי לתלמיד ולהוריו, באופן שיאפשר שיקום מיטבי מהפגיעה.